Евродепутатите изискват безопасно и чисто пътуване

Снимка: iStock


Критерии на Европейския съюз за безопасно и чисто пътуване, общ сертификат за ваксинация и печат на общността за сертифициране на хигиената за предприятията, трябва да станат част от новата стратегия на съюза в областта на туризма, решиха евродепутатите. В специална резолюция за устойчив туризъм те отбелязаха, че пандемията от COVID-19 е парализирала туристическия сектор в Европейския съюз, като 6 от 27-те милиона работни места са изложени на риск. Евродепутатите подчертават, че секторите на туризма и пътуванията представляват около 10% от БВП на ЕС. Заради това те настояват държавите членки да обмислят временно намаляване на ставките за ДДС за туристическите услуги като помощ за сектора.

Вследствие на пандемията, пътуващите искат „безопасен, чист и по-устойчив туризъм“, казва Европейският парламент, призовавайки държавите членки да приложат незабавно и напълно общите координирани критерии за безопасно пътуване, приети от Съвета на ЕС.

„ЕС трябва спешно да ускори ваксинирането в цяла Европа и да въведе подходящи финансови инструменти в подкрепа на екологичния и цифров преход“, каза докладчикът на Европейския парламент Клаудия Монтейру де Агиар (ЕНП, Португалия):

"Туризмът е изправен пред най-голямата криза в своята история. 11 пъти са по-големи загубите за сектора отколкото бяха през 2009-та година. Затова туризмът трябва да бъде подкрепен! Това трябва да е ясен сигнал от Европейския парламент! Тези мерки е необходимо да бъдат приложени. Имаме нужда от координация още от началото на пандемията. Трябва да има европейски протокол за здравеопазване, за тестване и този протокол да е безплатен за европейците. Трябва да осъзнаем, че фирмите фалират и да налеем капитал в сектора ако искаме той да има бъдеще. Реалността обаче е много сложна – във всички 27 държави членки имаме нужда от проекти.

Трябва финансиране според ясни критерии. Един от тези критерии може да е националния брутен вътрешен продукт на дадена държава. Португалия и Испания например имат много ресурси, които са концентрирани в туризма. Затова Европейската комисия трябва да създаде стратегия, план „Маршал“ за сектора и да подпомогне тези страни, защото ако не направим нищо фирмите, които могат ще спечелят и ще удвоят и дори утроят капитала си, а другите ще фалират. Туризмът очаква общностния отговор. За тази цел обаче трябва да има обща политическа воля. Европейският съюз трябва да се обедини, да покаже кураж и да подкрепи европейската политика за туризма. Необходимо е да се създаде и европейска агенция за туризма, за да се намерят най-добрите решения, на които да стъпят политиците."

Резолюцията също така призовава Европейската комисия да въведе печат на ЕС за сертифициране на хигиената, който да удостоверява спазването на минимални стандарти за превенция и контрол на вируса на COVID-19, като по този начин се подпомогне възстановяването на доверието на потребителите в секторите на туризма и пътуванията.