Работещите бедни в ЕС - все повече в условията на пандемия

Снимка: Радио ВИДИН


Пандемията от коронавируса се отрази негативно на пазара на труда в целия Европейски съюз и задълбочи социалните неравенства. В различни проучвания близо 75 % от европейските граждани посочват, че се намират в по-лошо икономическо положение от времето преди корона кризата. Цели сектори на икономиката са блокирани, а работните места остават несигурни и нископлатени. Общата тенденция в ковид кризата очерта по-голям процент на работещи бедни в Европейския съюз. ЕС е един от най-богатите региони в света. Въпреки това 95 милиона европейци живеят в риск от бедност,  6 % от  европейското население е засегнато от крайна бедност. И всичко това на фона на тревожни нива и преди пандемията, изтъкна евродепутатът Йозлем Демирел от групата на Левицата.

"Обещахме още до 2020 г. броят на бедните хора в рамките на Европейския съюз да намалее с 20 милиона души, за съжаление тази наша цел не се постигна и неравенството в държавите членки и между отделните страни нараства. Пандемията от короновируса дори задълбочи това неравенство и ножицата между бедни и богати драстично се увеличи и ще се увеличава. Затова се нуждаем от минимални европейски стандарти на труд, солидни социални системи в страните членки, заплати и пенсии, които да гарантират достоен човешки живот."

 Не бива да допускаме икономическите интереси да вземат превес над социалната закрила - призова още Йозлем Демирел:

"Само преди няколко години генералният директор на Международната огранизация на труда Гай Райдър подчерта, че работата е най-доброто средство срещу бедността - това вече не е вярно! Всеки десети работещ в ЕС живее в бедност или е на прага на бедността. В 14 държави членки всеки втори работещ се труди без колективен трудов договор. Това означава ниско заплащане, лоши условия на труд и липса на сигурност на работното място. Ние това го виждаме и в здравната криза с намалено работно време и работа на хонорар."

Европейската  комисия предлага мехнизъм за преодоляване на феномена работещи бедни в определяне на адекватна минимална работна заплата в рамките на ЕС. Вдъхновена от принципите на Европейския стълб за социалните права, Комисията предложи специална директива, с която да се гарантира, че всеки може да изкарва прехраната си от работата си и да участва в обществения живот. Еврокомисарят по работни места и социални права Никола Шмит определи законодателната инициатива като амбициозна и балансирана, която зачита спецификите на националните социални системи.

"Помислете за милионите граждани, които работят повече от 40 часа седмично и не могат да осигурят на семействата си достоен живот. Аз мисля, че крачката към адекватно минимално заплащане, което би подобрило условията на труд и живот, е най-малкото, което Европа може да направи".

Евродепутатът Томаш Зедеховски  от Европейската народна партия обаче обърна внимание:

"За нас е важно ЕС да се бори срещу несигурността на работното място и бедността, но е необходимо да се подкрепят предприемачеството, малките и средни предприятия, да се създаде конкурентен и устойчив пазар на труда. Затова съм твърдо убеден, че само с образование и насърчаване на иновациите можем да се борим с бедността."

За "Евранет +": Виолета Ашикова