Европейската комисия даде старт на събирането на проекти за водородни технологии


Европейската комисияотправи покана до всички над 1000 членове на Европейския алианс за чист водород да представят проекти за възобновяеми и нисковъглеродни водородни  технологии  и решения. Крайният срок за подаването на проектите е  7 май.

В Стратегията  за използването на водорода за неутрална по отношение на климата Европа е обяснено защо се нуждаем от стратегическа пътна карта за водорода.  Водорода е обект на засилено внимание в Европа и по света.  При неговото използване почти няма замърсяване на въздуха, тъй като не се отделят въглеродни емисии.

  На глобално ниво се цели създаването на пазар за водорода, обясни говорителят на ЕК Соня Господинова. Тя допълни, че се следва посока за превръщането на Европа в първия климатично неутрален континент до 2050 година.

Това може да се осъществи, чрез различни мерки, които ще ускорят използването на водорода и по-специално чистия водород. Това означава водород, който се произвежда от възобновяеми източници като вятърна енергия и слънчева енергия.

Целта е, обяснява още Соня Господинова да се ускори навлизането на чистия водород в европейската икономика и между 2030- та и 2050- та година водород да се произвежда в промишлен мащаб и на конкурентноспособни цени. Така ще може да се интегрира във всички сектори и особено в тези, които са трудни за декарбонизация като металургията, химическата индустрия и други.

Добиването на водорода от чисти технологии не оскъпява ли самата процедура? Точно за това в момента на този етап производството и приложението на особено чист водород в ЕС е много ограничено, тъй като цената му е много висока и няма нужните технологии и инфраструктура за производство и за транспорта му. И точно това е идеята с тези проекти да бъдат развити технологии чрез инвестиции, чрез регулаторни мерки, за да може да се стимулира производството на водород и да стане по-евтин, тъй като, когато има мащабно производство цената му ще бъде намалена.

В средата на юни,  след подадените вече проекти за възобновяеми и нисковъглеродни водородни  технологии  ще се състои  водороден форум с присъствие на всички фирми, които са подали проекти и които са членове на Алианса. Тогава  ще бъде направен преглед  на това, което са представили те  и  ще се предоставят възможности  за установяване  на контакти.

Нагласите на бизнеса са позитивни, тъй като това е един много иновативен сектор, който предоставя много нови възможности. Това е сектор, който ще позволи на европейската индустрия да бъде конкурентно способна на глобално ниво.

Георги Стефанов ръководител Практика "Климат и енергия" в Световен фонд за дивата природа поставя няколко въпроса, за които, той казва, че е добре да намерят отговор преди да се пристъпи  към аспекта добив на зелен водород.

Основния фокус цели извеждането на всички емисии парникови газове от процесите на изгаряне основно в електроенергийния сектор и в индустрията. Има един аспект, който в България не сме го разгледали детайлно и това е  количеството вода, която трябва да осигурим при разпада на водната молекула. Поне на мен не ми е известно да имаме национални изследвания, нямаме данни в тези времена на водни кризи, на недостатъчност на вода, откъде вземаме тази вода, какво се случва при нейния разпад и при нейното изгаряне впоследствие на водорода, където се отделя кислород и водни пари.

Репортаж може да чуете в звуковия файл.