ЕС гарантира "правото на поправка" за някои видове електроуреди

Европейският съюз прави все по-сериозни стъпки за намаляване на електронните отпадъци в резултат от изхвърлянето на повредени електроуреди. От началото на март всички предприятия, които продават хладилници, перални, печки, монитори, лампи в Европейския съюз, са задължени да гарантират на клиентите си, че тези уреди ще могат да бъдат поправяни в продължение на 10 години, а не само до изтичане на гаранцията им. 

Така нареченото "право на поправка" задължава производителите да осигуряват резервни части, ръководства за ремонт и възможност уредът да бъде лесно разглобен. По този начин се цели намаляване на вредните за природата въглеродни емисии, които се отделят при производството, както и да се насърчи кръговата икономика.

Според изследване на Евробарометър 77% от европейските граждани биха поправили своя електроуред, вместо да го подменят с нов. На практика обаче често след изтичане на гаранцията въпросният уред се разваля и се оказва, че няма как да бъде поправен. Еколози дори подозират, че някои продукти се произвеждат с планиран хоризонт на работа, за да се стимулира купуването на нови модели. Това е и една от причините всяка година един европеец да генерира средно по над 16 кг електрически и електронни отпадъци. В момента в ЕС се рециклират едва около 40% от тях. 

В отговор на обществените очаквания и призивите на еколозите, Европейският парламент прие неотдавна резолюции в подкрепа на правото на ремонт. Евродепутатът от групата на зелените Анна Кавацини заяви:

"В два доклада Европейският парламент призова Комисията да предложи право на ремонт. Говорим за това, че резервните части или актуализациите на софтуера трябва да бъдат налични и продуктите трябва да бъдат проектирани по такъв начин, че да се ремонтират лесно. Разбира се, възниква и въпросът за гаранциите." 

Участниците в кампанията "Право на поправка" отбелязват постигнатия напредък, но също така посочват, че Европейският съюз има още доста работа до постигане на своите екологични цели. Клои Миколайчак обясни:

"Целта е да се даде тласък и да се повлияе на политиките както на европейско, така и на ниво държави членки в полза на правото на ремонт. Какво имаме предвид с това? Всички продукти, особено електронните, трябва да могат да бъдат ремонтирани. Но също така всички потребители трябва да могат да ремонтират своите уреди, а не само това да се извършва от професионалисти. Всички крайни потребители трябва да имат достъп до резервни части и нужната информация за ремонта". 

Природозащитници също така настояват „правото на поправка“ да обхване и мобилните телефони и лаптопите, тъй като един смартфон се сменя с нов средно на всеки две години. 

Сериозен напредък в това отношение вече е постигнала Франция. От февруари насам за някои електронни продукти, включително смартфони, е въведена скала от едно до 10 в зависимост от това дали те могат да се поправят. 

На фона на позитивните ефекти от стимулирането на кръговата икономика експерти предупреждават за риск от нелоялната конкуренция. Те отбелязват, че всекидневно милиони потребители купуват онлайн продукти от страни извън Европейския съюз, които не спазват същите правила и това може да създаде проблем.