Емил Радев: Крайно време е гражданското правосъдие да стане приоритет

Емил Радев
Снимка: www.eppgroup.eu

Европейският съюз трябва да създаде условия за по-бързо уреждане на трансгранични търговски спорове в европейските съдилища. За това апелира в рамките на пленарната сесия в Брюксел българският евродепутат от ЕНП/ГЕРБ Емил Радев, отправяйки въпрос към еврокомисаря по правосъдието Дидие Рейндерс относно планираните законодателни инициативи на Комисията, с които да се ускорят производствата. Към момента уреждането на търговски спорове е твърде бавно и отнема до 3-4 години.

„За нас в ЕП е важно ЕК да вземе предвид препоръките, които отправихме в два законодателни доклада по собствена инициатива. Първият от 2017 г. съдържа предложение за създаване на общи минимални стандарти за гражданско производство в Съюза. А втория от 2018 г. е с препоръки към Комисията за създаване на условия за ускорено уреждане на търговски спорове. Законодателното предложение по тези две важни резолюции на ЕП ще допринесе за модернизирането на трансграничните граждански производства, за постигането на еднакви условия на конкуренция за предприятията и най-вече за малките и средни предприятия. Не на последно място след постигане на по-ефективни и по-ефикасни съдебни системи, очаквам положителен ефект и върху икономическия растеж“, обясни евродепутатът Емил Радев.

За ползите и за това какво би могло да се промени при тази ускорена процедура Емил Радев казва:

„Тази ускорена европейска гражданска процедура може да включва кратки предварително определени крайни срокове, когато няма възможност за отделно обжалване по процедурни въпроси и има ограничения за предоставяне на нови обстоятелства след първото представяне на документи. Въпросният процедурен ред би могъл да бъде приведен така, че да предостави на страните механизъм за уреждане даже и при по-сложни спорове в рамките на период от шест месеца до една година. Това би довело до големи икономии за европейските предприятия и би активизирало неизползвания капитал.“

Ключов момент се явява подготовката на висококвалифицирани съдии и юристи, ето какво още сподели по темата Емил Радев: „За прилагането на европейската ускорена гражданска процедура ще бъдат необходими висококвалифицирани съдии и юристи. В случая имам предвид, че изборът на приложимо право в търговските договори не е равномерно разпределено между различните държави-членки. Причините са комплексни, но като резултат съдиите и практикуващите юристи в някой държави придобиват по-малко опит по търговски дела, а съответно и развитието на съдебната практика не е толкова богато там. 

В Доклада от 2018 г. настояхме държавите-членки да гарантират, че съдилищата, прилагащи ускорената европейска гражданска процедура, притежават специфични компетентности в областта на търговското право, например определяне на конкретни търговски съдилища или камари, също и укрепване на съществуващи такива. Освен това в Доклада за въвеждане на ускорена процедура Комисията се приканваше да проучи въпроса за създаване на Европейски търговски съд, който да допълва съдилищата на държавите-членки и да предлага на страните по дадено дело още един международен форум, специализиран в областта на уреждането на търговски спорове. /…/ Дълго очакваме ЕК да вземе предвид тези наши препоръки и да излезе с конкретни законодателни предложения. Убеден съм, че е крайно време гражданското правосъдие да стане приоритет, особено сега, когато от това зависи как ще отговорим и на кризата с COVID -19.“