Нови възможности за законна трудова миграция

работници строители
Снимка: ЕПА/БГНЕС


Европейската комисия разработва допълнителни правила за приемането и спазване на трудовите права на работици от трети страни. Това е допълнтелна крачка към възможността за законна трудова миграция, след постигнатото споразумение за привличане на висококвалифицирани работници чрез Директивата за синята карта и правилата за сезонните работници. Европейският съюз отчита по-високи нива на безработица и по-ниско търсене на работна ръка в най-засегнатите сектори от здравната криза. "Европа трябва да мисли стратегически за приноса, който трудовата миграция може да даде на този процес" - призова  евродепутатът Силви Гийом от "Прогресивния алианс на социалистите и демократите":

Германия, Испания, Италия са в критично състояние. Има абсолютно неравновесие между гражданите в активна възраст и застаряващото население. И тук не стои въпросът за някаква конспирация, че чужденците ще заемат работните места на европейците. Идеята е тези мигранти да бъдат активни по един законен начин и реалността в икономическо отношение ни дава да разберем, че имаме нужда от работни места в някои сектори - особено в ресторантьорството, селското стопанство и сезонна работа в различни други сфери. Желанието е да се преодолее незаконната миграция, да се защитят правата на работниците.“

Европейската комисия   предложи създаването на т.нар. резерв от таланти - своеобразна платформа за търсене и намиране на работници, която ще служи като един вид обслужване на гише за работници от трети държави, работодатели и администрации. Предвижда се тази общоевропейска платформа за международно набиране на персонал да обхваща всички сектори на заетост и квалификация. В законодателен план се предвижда опростяване на процедурите за кандидатстване и достъп до пазара на труда и подобряване на мобилността в рамките на ЕС. Евродепутатът Малик Азмани от "Обнови Европа" приветства усилията на Европейската комисия и Европейския парламент:

„Много съм доволен, че включихме един кръгов елемент, защото целта на Европа не трябва да бъде да стимулира изтичането на мозъци от трети страни. Вместо това, чрез създаването на Европейски резерв за таланти от Европейския съюз, комбиниран със система, базирана на точки, можем да създадем цялостна система за законната миграция. Това ще донесе ползи и за тези трети страни, от които те идват.

Лена Дюпонт от "Европейската народна партия" изтъкна, че продължаващите цифрови и зелени транформации изискват нов набор от умения, иновации и специализирана работна сила и тук трудовата миграция може да играе роля. Дюпонт коментира, че сега ЕС губи глобалната надпревара за привличане на умения и таланти, необходими за неговата конкурентноспособност:

Ние възстановяваме нашата икономика след пандемията, като желаем да запазим просперитета не само за следващите години, но и за следващите десетилетия. Съществува световно съревнование за най-талантливите и ние трябва да участваме в него. Държавите-членки на ЕС, разбира се, ще определят броя на трудовите мигранти и техния достъп до пазара на труда.“

За "Евранет +": Виолета Ашикова