Графика 2: България едва пета по инфлация в ЕС

Годишни темпове на инфлацията в България и ЕС през май 2022 г.

Годишната инфлация в ЕС през май е нараснала до 8,8% спрямо 5,3% през декември 2021 г., сочат данните от европейската статистическа служба Евростат. За еврозоната нарастването на този показател достига 8.1% за май, спрямо 5.0% за декември 2021 г.

Сред страните членки на ЕС, с най-високи нива на годишна инфлация през май тази година са били Естония (20,1%), Литва (18,5%), Латвия (16,8%) и Чехия (15,2%).

България се нарежда на пета позиция, непосредствено след страните с най-висока инфлация. Данните сочат, че инфлацията в България през май е достигнала 13.4%, като през месец декември 2021 г. е била 6,6%. Според данните на Евростат година по-рано, равнището на инфлация за месец май 2021 г. в България е бил на нивото на инфлация в ЕС – 2.3%. Този показател за еврозоната е бил 2.0%.

Най-ниски нива на годишната инфлация от страните членки на ЕС отчитат в Малта (5,8%), Франция (5,8%) и Финландия (7,1%).

Всичките държави в ЕС са с положителен индекс на нарастване на годишната инфлация за месец май спрямо декември 2021 г. С най-нисък положителен индекс на покачване за този период са Испания (+1.9%), Франция (+2.4%) и Ирландия (+2.6%). Държавите с най-високи темпове на покачване за този период са Чехия (+9.8%), Латвия (+8.9%) и Естония (+8.1%). България се нарежда на пето място сред държавите със завишени нива (+6.8%).

За ръста на общата инфлация в ЕС, с най-голям принос са повишаващите се цени на енергията. В по-малка степен, но с отчетен съществен принос са и скокът на цените при храните, алкохолът, тютюнът и услугите.