ЕС засилва действията за борба с дезинформацията

евранет плюс Светослав Малинов

Европейският съюз засилва действията за борба  с дезинформацията. С този проблем ЕС активно се бори от 2015 година. Българският евродепутат Светослав Малинов ЕНП от няколко години следи и работи по темата за дезинформацията и е категоричен, че този проблем стои пред всички държави членки и справянето с него е част от защита на демократичните ценности на общността:

Като се вземат предвид постигнатият досега напредък и последващите действия във връзка с призива, отправен от европейските лидери през юни 2018 г. за защита на демократичните системи на Съюза, Европейската комисия и върховният представител предлагат конкретни мерки за справяне с дезинформацията, включително създаване на система за бързо предупреждение, както и стриктен контрол върху прилагането на кодекса за поведение във връзка с дезинформацията, подписан от онлайн платформите.

Планът за действие е насочен към четири основни области Подобряване на откриването, Координирана реакция, Повишаване на осведомеността и оправомощаване на гражданите Онлайн платформите и индустрията - , които са важни с оглед на повишаването на способностите на ЕС в тази сфера и засилването на сътрудничеството между държавите членки и Съюза. Планът за действие също така предвижда увеличаване на ресурсите, които се отделят за тази цел.