АРБС се отличи с проекти по програмата "Еразъм +"

През 2018 година Асоциация за развитие на българския спорт получи няколко награди за постижения в различни сфери и се отличи с високи постижения по проекти, осъществени с подкрепата на програмата "Еразъм +".

На 6 декември 2018 на официална церемония в София, организирана от Център за развитие на човешките ресурси, Асоциация за развитие на българския спорт беше отличена със знак за качество за организирането и изпълнението на проект “Витамин С(порт)”, съфинансиран по програма “Еразъм +”, Kлючова дейност 1 - “Младежка мобилност, мобилност на младежки работници“. Наградата беше получена от Емилия Ценова - асистент управление на проекти в АРБС и Никола Здравков - доброволец в организацията.

По традиция, в края на всяка година, Центърът за развитие на човешките ресурси прави обзор на проектите и дейностите, осъществени в България с подкрепата на „Еразъм+“ - най-голямата, най-популярната и най-ефективната програма на Европейската комисия в областта на образованието, младежта и спорта. За да представи широкия обхват и ползотворните резултати от проектите, реализирани в България през 2018 г. в рамките на Програмата, в началото на месец декември 2018г., Националната агенция - ЦРЧР - провежда, вече традиционната Валоризационна конференция по Програма „Еразъм+“.

В рамките на проекта “Витамин С(порт)”, който беше отличен от ЦРЧР, представители на 9 държави имаха възможност да се обучават в София в периода от 1 до 9 Август 2017 и да осъзнаят как да използват спорта като обучителен инструмент в работата си с младите хора. Младежки работници от България, Босна и Херцеговина, Гърция, Италия, Португалия, Румъния, Словакия, Испания, Йордания преминават през множество обучителни модули, сред които важността на спорта и физическата активност за изграждане на знания и умения в младите хора, спортът като обучителен инструмент, мениджмънт в сферата на спорта, промотиране на спорта и физическата активност, промотиране на европейски ценности чрез спорт, мениджмънт на конфликти и изграждане на екипност чрез спорт. Участниците дискутираха, обсъдиха идеи и предложения и обмениха опит как да мотивират младежите да бъдат по-активни с акцент на тяхната повишена работоспособност и способност за учене, ако се движат.

На 5 декември 2018, международен ден на доброволчеството, в Музея на спорта, Национален стадион „Васил Левски“, бяха връчени годишните награди „ПроСпорт“ от фондация „ПроСпорт“ и "Спешъл олимпикс България" в рамките на Международна конференция  „Достъп до спорт - Спортът инструмент за социално включване“ по случай Международния ден на доброволчеството -  05 декември 2018 г. Сред номинираните и наградените беше и Асоциация за развитие на българския спорт.

Годишните награди „ПроСпорт‘2018“ за развитие на доброволчеството в спорта и на социалната мисия на спорта се присъждат ежегодно в следните категории: гражданска организация, училище, университет, спортна федерация, спортен клуб, държавна институция, корпоративен партньор, доброволец, община и детска градина. Връчената награда е за цялостен принос за разширяването на достъпа до спорта, която Асоциация за развитие на българския спорт получи е в категорията Гражданска организация 2018. В събитието взеха участие Ивайло Здравков и Калинка Гударовска, членове на УС на АРБС, които представиха дейностите по проектите "Добро управление в спорта" #GoodGovernanceSport и "Спийч".

Това са поредните награди, която „Асоциация за развитие на българския спорт“ получава за 2018 година, след като през юли тази година главна дирекция „Образование, Младеж, Спорт и Култура“ информира, че проектът #EUEverydaySport също е избран за "Успешна история" и "Добра практика" от експерти на Главната дирекция. „Успешни истории“ са приключили проекти, които биват отличени заради тяхното въздействие, подпомагане на създаването на политики, иновативни резултати и/или креативен подход и могат да служат за вдъхновение на други организации, се казва още в писмото на Европейската комисия.

„Получените награди са признания за усилията, които „Асоциация за развитие на българския спорт“ полага за промяна на нагласите в страната ни и за реализация на позитивни дейности, насочени както към младите хора в България, така и към развитието на спорта и спортните специалисти. Нашата основна мисия е да предоставяме максимален брой възможности за развитие, като се надяваме това да бъде предпоставка за прилагане на все повече добри практики от Европа на местно ниво. Мотивирани сме да работим още по-усилено и през 2019 и съм изключително благодарна съм на екипа и доброволците в организацията, които работят всеотдайно, за да се случват прекрасни дейности, високо оценени на европейско ниво,“ сподели Йоанна Дочевска, председател на АРБС.