Информация за сключените договори


Информация за сключените договори във връзка с предизборната кампания за избор на членове на Европейския парламент от Република България на 25.05.2014 г.


Наименование на партия, коалиция или
инициативен комитет

Предмет на договора
Срок на договора
Програма
Обща стойност
/в лева без ДДС/
ПП "Българи за алтернатива на страха,
тоталитаризма и апатията" (БАСТА)
Изработка на клип
23.04.2014

250 лв.
ИК за независим кандидат -
Румяна Вълчева Угърчинска-Винсенти
Изработка на клип
23.04.2014

250 лв.
ПП Християндемократическа партия на България
Изработка на клип
23.04.2014

130 лв.
ПП Движение за права и свободи
Излъчване на клипове
28.04. – 23.05.2014
„Хоризонт"
14 920 лв.
ПП Движение за права и свободи
Излъчване на хроники
26.04. – 10.05.2014
„Хоризонт“
3 000 лв.
КОАЛИЦИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ
Излъчване на хроники и репортаж
25.04. – 29.04.2014
„Хоризонт“
2 700 лв.
ИК за независим кандидат - Румяна Вълчева Угърчинска-Винсенти
Излъчване на хроника
28.04.2014
„Хоризонт“
300 лв.
КОАЛИЦИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ
Излъчване на клипове и хроники
30.04. – 23.05.2014
„Хоризонт“
14 840 лв.
КОАЛИЦИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ
Излъчване на хроники
05.05. – 08.05.2014
„Хоризонт“
1 200 лв.
КП РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК
Излъчване на хроники
07.05.2014
„Хоризонт“
600 лв.
ИК за независим кандидат - Румяна Вълчева Угърчинска-Винсенти
Излъчване на клипове
19.05. – 23.05.2014
„Хоризонт“
1 900 лв.
 КОАЛИЦИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ Излъчване на хроники 09.05. – 11.05.2014 „Хоризонт“ 900 лв.
 КП РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК Излъчване на хроники 11.05.2014 „Хоризонт“ 300 лв.
 КОАЛИЦИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ Излъчване на хроники 12.05. – 15.05.2014 „Хоризонт“ 1 200 лв.
 КП РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК Излъчване на хроники 15.05.2014 „Хоризонт“ 600 лв.
 КОАЛИЦИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ Излъчване на хроники 16.05. – 18.05.2014 „Хоризонт“ 900 лв.
 ПП БЪЛГАРСКАТА ЛЕВИЦА  Излъчване на клипове17.05. – 23.05.2014  „Хоризонт“ 3 320 лв.
КП РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК
Излъчване на хроники
16.05. – 22.05.2014
„Хоризонт“
4 200 лв.
КП НАЦИОНАЛИСТИЧЕСКИ ПАРТИИ НА БЪЛГАРИЯ Участие в диспути 17.05. – 18.05.2014 „Хоризонт“ 2 800 лв.
 ПП ЗЕЛЕНИТЕ Участие в диспути 17.05. – 18.05.2014 „Хоризонт“ 1 400 лв.
 ПП БЪЛГАРСКА КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ  Участие в диспути  17.05. – 18.05.2014 „Хоризонт“2 100 лв. 
 ИК за независим кандидат - Румяна Вълчева Угърчинска-Винсенти Излъчване на хроника 22.05.2014„Хоризонт“  300 лв.
 ПП ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ Излъчване на клипове и хроники 20.05. – 23.05.2014 „Хоризонт“ 900 лв.
 КП РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК Излъчване на хроника 23.05.2014 „Хоризонт“ 300 лв.
 КОАЛИЦИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ Излъчване на клипове и хроники 22.05. – 23.05.2014 „Хоризонт“ 3 260 лв.
 ПП ЗЕЛЕНИТЕ Излъчване на клипове 22.05. – 23.05.2014 „Хоризонт“ 1 520 лв.