НСИ: Повишение на трудовата заетост и на средната работна заплата

Снимка: БГНЕС

Според предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение в България нарастват към края на юни 2016-а година със 76,5 хиляди, или с 3,4% спрямо първото тримесечие на годината, като достигат 2,36 милиона.

Спрямо края на първото тримесечие най-голямо увеличение на наетите лица се наблюдава в икономическите дейности със сезонен характер като "Хотелиерство и ресторантьорство" – ръст с 50,1%, "Селско, горско и рибно стопанство" - с 8,9% и "Други дейности" - с 5,7%. Най-голямо намаление на наетите лица по трудово и служебно правоотношение - с 2,9%, е отчетено в дейност "Образование".

Спрямо същия период на 2015 година наетите лица по трудово и служебно правоотношение през второто тримесечие на настоящата година нарастват с 46,1 хиляди или с 2,0% на годишна база, като най-голямо увеличение на наетите се наблюдава в икономическите дейности "Преработваща промишленост" - с 10,9 хиляди, "Административни и спомагателни дейности" - с 9,2 хиляди и "Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети" - с 8,4 хиляди.

В същото време средната месечна работна заплата през второто тримесечие на 2016 година е в размер на 946 лева и нараства спрямо първото тримесечие с 2,6%, като през април средната брутна месечна работна заплата е била в размер на 962 лева, през май – 942 лева и през юни - 936 лева, показват предварителни данни на НСИ.

                                                                                      Средна брутна работна заплата за страната по месеци

СнимкаИкономическите дейности, в които е регистрирано най-голямо увеличение на средната месечна работна заплата, са "Финансови и застрахователни дейности" – повишение със 7,6%, "Образование" – с 6,6%, и "Добивна промишленост" - с 5,5 на сто.

На годишна база средната месечна работна заплата през трите месеца до края на юни нараства със 7,6% спрямо същия период на 2015 година, като най-голямо e увеличението в икономическите дейности "Операции с недвижими имоти" - растеж с 10,9%, "Преработваща промишленост" - с 10,6% и "Хуманно здравеопазване и социална работа" - с 9,5 на сто.

Спрямо същия период на предходната година средната месечна работна заплата през второто тримесечие на 2016 година в обществения сектор нараства с 6,3%, а в частния сектор – с 8,1%.

Икономическите дейности с най-високо средно месечно трудово възнаграждение на наетите лица по трудово и служебно правоотношение през второто тримесечие на настоящата година са "Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения" (със средна заплата от 2158 лева), "Финансови и застрахователни дейности" (1764 лева) и "Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива" (1647 лева).

Най-нископлатени през трите месеца до края на юни са били наетите лица в икономическите дейности "Хотелиерство и ресторантьорство” (със средна заплата от 594 лева), "Други дейности" (671 лева) и "Административни и спомагателни дейности" (725 лева).

БНР подкасти:

ВИЖТЕ ОЩЕ

Стагнация на потребителските разходи в САЩ през август

След четири поредни месеца на растеж, през август потребителските разходи в САЩ останаха без промяна спрямо юли, което е сигнал за известна предпазливост сред американските домакинства на фона на все още слабия растеж на водещата световна икономика. Личните доходи в САЩ, включващи доходи от заплата и от други източници, нараснаха очаквано..

публикувано на 30.09.16 в 15:59

По-добро от очакваното представяне на британската икономика в месеците преди Brexit

Икономиката на Великобритания се представи изненадващо добре преди референдума на 23-ти юни за бъдещето на страната във или извън ЕС, нараствайки през второто тримесечие с по-солидно от предишните оценки темпо и спрямо това в началото на годината, показва окончателна оценка на британската статистика ONS. Брутният вътрешен продукт на..

публикувано на 30.09.16 в 13:55

Спад на безработицата в България до близо 7-годишно дъно при нейна стабилизация в целия ЕС

Безработицата в 28-те страни - членки на Европейския съюз стабилизира през август за четвърти пореден месец в 7-годишно дъно от 8,6%, като в същото време безработицата в България отбеляза понижение до 7,7%, достигайки най-ниско ниво от октомври 2009-а година, показват последните данни на Евростат. Безработицата в ЕС остана през август на..

публикувано на 30.09.16 в 13:05

Ускоряване на инфлацията в еврозоната през септември до близо двугодишен връх от 0,4 на сто

Инфлацията в еврозоната се ускори през септември до най-високо ниво от близо две години насам, но все още остава далеч под целевото ниво на Европейската централна банка, показват предварителни данни на Евростат. Индексът на потребителски цени (CPI) в 19-те страни-членки на единния валутен блок се повиши очаквано през септември с 0,4% на..

публикувано на 30.09.16 в 12:27

Поредно понижение на производствените цени в България през август

Производствените цени в България се понижават през август спрямо месец по-рано и бележат пореден спад на годишна база, показват данни на Националния статистически институт. Общият индекс на цените на производител в България (PPI индекс) намалява с 0,3% спрямо юли, когато се понижиха с 0,2 на сто. Понижение на цените се наблюдава в добивната..

публикувано на 30.09.16 в 12:10