"Софарма" АД е изкупила обратно още 97 705 собствени акции

Снимка: БГНЕС

"Софарма" АД информира, че от 27 септември до и включително 28 септември 2016 г. Дружеството е изкупило обратно 97 705 броя собствени акции представляващи 0,07%  от капитала на дружеството. Обща стойност на обратно изкупените на БФБ – София АД книжа, възлиза на 285 115,51 лева, при средна цена от 2,91 лева за брой.

Търговията с акции на Дружеството е съгласно решение на Общото събрание от 23.06.2010 година.

Общият брой на обратно изкупените акции след тази сделка е  5 605 086, представляващи 4,16% от акционерния капитал на дружеството.

В момента книжата на фармацевтичното дружество се търгуват на стойност от 2,955 лева за брой.