Стагнация на потребителските разходи в САЩ през август

След четири поредни месеца на растеж, през август потребителските разходи в САЩ останаха без промяна спрямо юли, което е сигнал за известна предпазливост сред американските домакинства на фона на все още слабия растеж на водещата световна икономика.

Личните доходи в САЩ, включващи доходи от заплата и от други източници, нараснаха очаквано през август с 0,2% спрямо юли, когато те отбелязаха повишение с 0,4%, показват данни на Търговския департамент. Това е най-слабото увеличение на доходите от седем месец насам (от февруари 2016-а година).

В същото време потребителските разходи, които измерват обема на покупки от автомобили до дрехи, и от разходите за здравеопазване до тези за отопление, останаха на нивото от юли, когато те нараснаха с 0,4% (възходяща ревизия от повишение с 0,3%), докато средните прогнози на финансовите пазари бяха за тяхно повишение с 0,1 на сто. По този начин беше прекъсната позитивната тенденция на непрекъснат техен растеж през предходните четири месец, като данните за август са най-слабите от март насам.

Трябва да се има предвид, че потребителските разходи формират повече от две трети от икономиката на САЩ, като именно тяхното повишение с 4,3% през пролетта беше в основната на растежа на американския БВП през второто тримесечие с 1,4 на сто.

Редица икономисти и анализатори очакват, че вътрешното потребление ще остане ключов фактор в подкрепа на икономическия растеж през втората половина на годината, но днешните по-слаби данни намекват за известна предпазливост сред американските домакинства в края на лятото.

Търговският департамент отчете и известно увеличаване на спестовността на американците през август до 5,7% от 5,6% през юли, задържайки обаче за пореден месец под тригодишният връх от 6,0%, достигнат през април.

В същото време ценовият индекс на личните потребителски разходи (т.нар. PCE индекс) се повиши през август с 0,1% на месечна база и нарасна на годишна база с 1.0% след анемично повишение с едва 0,8% месец по-рано (най-слаб растеж от март насам).

Основният ценови индекс (основният PCE индекс, изключвайки волатилните цени на храни и енергия), който се следи внимателно от Фед като мерило за инфлацията, се повиши очаквано през август с 0,2% на месечна база след растеж с 0,1% през юли. На годишна база основният PCE индекс оправда очакванията за повишение с 1,7%, прекъсвайки петмесечната поредицата от растеж с 1,6%, но продължава да задържа под целевото инфлационно ниво на Федералния резерв от 2 процентни пункта.