Podcast en français

author: Darina Grigorova

Kisha Metropolitane “Fjetja e Shën Marisë” në Samokov ruan kujtesën shpirtërore të brezave bullgarësh

Festa e krishterë më e dashur dhe më e nderuar e verës është padyshim Fjetja e Hyjlindëses. Ajo i kushtohet Ngjitjes së Virgjëreshës së Bekuar në Mbretërinë Qiellore dhe kremtohet nga ortodoksët dhe katolikët dhe besimet e tjera të krishtera më 15..

15.08.23 06:05 |

The Church of the Assumption of Virgin Mary in Samokov preserves the spiritual memory of generations of Bulgarians

The Dormition of the Mother of God is the most beloved and revered Christian summer feast. It is dedicated to the Assumption of the Blessed Virgin Mary into the Kingdom of Heaven and is celebrated by both Orthodox and Catholics and other..

15.08.23 05:05 |

Çfarë e nxit luftën në rrugët e Bullgarisë?

A janë të sigurta rrugët në Bullgari dhe kush është përgjegjës për rritjen e rrezikshme të aksidenteve të trafikut rrugor? Po të shohim statistikat e zeza që nga fillimi i vitit u regjistruan 3448 aksidente të rënda me 260 viktima dhe 4575 të..

27.07.23 15:26 |

Quelles sont les causes de l’hécatombe sur les routes de Bulgarie ?

Les routes bulgares sont-elles sûres et qui est responsable de l’inquiétante augmentation des accidents ? Depuis le début de cette année on dénombre déjà 3448 accidents graves avec 260 victimes et 4575 blessés. Et rien que pour les 20 premiers jours..

24.07.23 12:45 |

Yollardaki savaşı neler körüklüyor?

Kara istatistiklere bakacak olursak, yılın başındna beri 3448 ağır trafik kazasında 260 kişi öldü, 4575 kişi yaralandı.  Temmuz ayının ilk 20 gününde meydana gelen 446 ağır kazada 35 kişi yaşamını yitirdi, 600 kişi yaralandı.   Her gün 20- 30 kaza..

24.07.23 10:42 |

Ce alimentează războiul de pe drumurile din Bulgaria?

Sunt drumurile din Bulgaria sigure și a cui este responsabilitatea pentru creșterea alarmantă a numărului de accidente rutiere? Dacă ne uităm la statisticile negre, de la începutul anului au avut loc 3.448 de accidente grave cu 260 de victime și 4.575 de..

20.07.23 17:00 |

What fuels the war on Bulgaria's roads?‎

Are the roads in Bulgaria safe and who is responsible for the alarming rise in ‎road traffic accidents?   If we look at the black statistics, since the beginning of ‎this year, 3,448 serious accidents have been registered in Bulgaria with 260 ‎victims..

20.07.23 14:04 |

¿Qué provoca la guerra en las carreteras búlgaras?

¿Son seguras las carreteras búlgaras? ¿Quién es el responsable del alarmante aumento de los accidentes de tráfico? Si nos atenemos a las estadísticas, desde principios de año se han producido 3.448 accidentes graves con 260 víctimas y 4.575..

20.07.23 12:03 |

Le budget 2023 pousse certaines structures de la fonction publique au bord du gouffre

D’ici le 25 juillet, lorsque l’Assemblée nationale votera en seconde lecture la loi de finances 2023, une solution doit être trouvée pour une revalorisation des salaires dans la fonction publique. Les 10% prévus par le ministre des Finances sont bien..

19.07.23 12:25 |

Buxheti i vitit 2023 i vë strukturat shtetërore në prag të mbijetesës

Në sfondin e vapës së korrikut, debatet e nxehta rreth Buxhetit 2023 vazhdojnë. Deri më 25 korrik, kur Kuvendi Popullor duhet të votojë përfundimisht kuadrin financiar të shtetit, duhet të merret vendimi për rritjen e të ardhurave në sferën buxhetore...

19.07.23 07:15 |