Podcast en français

author: Darina Grigorova

Ringjallja e Krishtit – arsyeja më frymëzuese për gëzim

“ Në qoftë se Krishti me të vërtetë nuk është ringjallur, predikimi ynë është i kotë edhe besimi juaj është i kotë ”, thotë Shën Apostulli Pal në letrën e tij të parë drejtuar Korintasve. Mishërimi i Krishtit dhe kulmi i veprës së Tij shëlbuese -..

16.04.23 05:15 |

The symbols of Good Friday and the path to God

Christ's sufferings or passions, as the Church calls them, reach their climax on ‎the day of His crucifixion. Condemned without guilt, scourged and reviled by ‎the crowd, the Saviour takes the steep road to Golgotha later called "Via ‎Dolorosa"...

14.04.23 10:15 |

La simbología del Viernes Santo y el camino hacia Dios

La Pasión de Jesucristo llegó a su culminación el día en que fue crucificado. Condenado sin culpa, azotado e insultado por la muchedumbre, el Redentor emprendió el camino al Gólgota, que posteriormente pasó a llamarse Vía Dolorosa...

14.04.23 05:15 |

Kutsal Cuma’nın sembolleri ve Tanrı’ya götüren yol

Kilise’nin ‘Hz. İsa’nın ıstırapları veya çileleri’ olarak adlandırdığı anlar, çarmıha gerildiği gün doruk noktasına ulaşır. Tanrı’nın Oğlunun dünyadaki hayatının bu son saatleri her yıl kilise ayinlerinde, İncil okumalarında, Ortodokls kilise..

14.04.23 05:05 |

Simbolet e së Premtes së Madhe dhe rruga drejt Zotit

Vuajtjet apo pasionet e Krishtit, siç i quan Kisha, arrijnë kulmin në ditën e kryqëzimit të Tij. I dënuar pa faj, i fshikulluar dhe i sharë nga turma, Shpëtimtari merr rrugën e pjerrët për në Golgota, e quajtur më vonë "Via Dolorosa". I kryqëzuar..

14.04.23 04:55 |

La Semana Santa nos recuerda el sentido de la vida eterna al lado de Dios

Inmediatamente después de la gran fiesta cristiana Domingo de Ramos que recuerda la alegre entrada de Jesucristo en Jerusalén, comienzan los días más difíciles  de la Cuaresma. Es la semana en que recordamos de los últimos días de la vida..

10.04.23 06:10 |

Holy Week is a reminder of the meaning of eternal life in God

Immediately after the major Christian holiday Palm Sunday, celebrating Jesus Christ’s triumphal entry into Jerusalem, begin the most difficult days of Lent. It is a week in which believers remember the last days of Christ’s life before being..

10.04.23 06:05 |

Début de la Semaine Sainte…

Ce lundi 10 avril marque le début de la Semaine Sainte ou la Semaine de la Passion – la dernière de la vie sur terre de Jésus Christ. Pour les Orthodoxes chaque jour de cette semaine est saint et ils attendent avec humilité et recueillement cette..

10.04.23 06:05 |

Java e Madhe kujton kuptimin e jetës së përjetshme në Zot

Menjëherë pas festës së madhe të krishterë të së Dielës së Dafinave, e cila përkujton pritjen e gëzueshme të Jezu Krishtit në Jerusalem, fillojnë ditët më të vështira të Kreshmës së Madhe. Kjo është java në të cilën ne kujtojmë ditët e fundit..

10.04.23 05:00 |

Lazarus Saturday opens our spiritual eyes to the invisible miracle of God's love

Eight days before Easter Sunday, the Christian Church commemorates the day the Savior raised Lazarus from Bethany. The Son of God was a frequent visitor to Lazarus' home, and when the latter became seriously ill, his sisters Martha and Mary sent word..

08.04.23 13:06 |