Podcast en français

author: Darina Grigorova

Ephéméride : Vendredi Saint…

Le Vendredi Saint est certainement le point d’orgue de la Semaine de la Passion, lorsque les chrétiens célèbrent la descente du corps du Christ de la Croix. Le prêtre dépose le Corps du Christ, il l’enveloppe dans un tissu blanc et le dépose, en..

22.04.22 08:00 |

Good Friday and the meaning of Christ’s ultimate sacrifice

According to Christian belief, Good Friday is the saddest and darkest day for all followers of Jesus Christ, the day commemorating Christ’s crucifixion and death upon the cross. Jesus became the true Lamb of God that took away the sins of the..

22.04.22 07:35 |

Kutsal Cuma ve İsa’in fedakarlığı

Hristiyan kavramlarında, Kutsal Cuma, İsa ‘ın çarmıhındaki acı, insanlık dışı ıstırap ve ölümün damgasını vurduğu en karanlık ve en üzücü gündür. Çarmıha gerilme sırasında, Tanrı, insanlığın günahlarını bağışlamak ve ölümü yenmek için biricik Oğlunu..

22.04.22 05:45 |

E Premtja e Madhe dhe kuptimi i flijimit të Krishtit

Në nocionet e krishtera, e Premtja e Madhe është dita më e errët dhe më e trishtuar, e shënuar nga dhimbja, nga vuajtja çnjerëzore dhe kryqëzimi i Jezu Krishtit. Në kryqëzim, Zoti sakrifikoi Birin e tij të vetëm për të shlyer mëkatet e njerëzimit..

22.04.22 05:45 |

Uluslararası Frankofoni Örgütü OIF Bulgar gazetecileri ile işbirliğini yoğunlaştıracak

Bulgaristan 30 yıldan uzun süredir Uluslararası Frankofoni Örgütü'nün tam haklı üyesi olmakta. Buna rağmen ülkemizin herhangi bir şehrinde örneğin demiryolu istasyonuna nasıl gidileceğini Fransız dilinde anlatabilen bir gence rastlamak epey zor...

03.04.22 07:55 |

Covid-19 : Les restrictions s’en vont, mais le virus est toujours là...

A partir du 1er avril la plupart des mesures sanitaires en Bulgarie sont supprimées et d’autres ne seront plus que recommandées. Avec la levée de l'état d'urgence sanitaire le port du masque cesse d’être obligatoire dans les lieux publics, tout..

01.04.22 13:57 |

Masat hiqen – virusi është akoma këtu

Nga 1 prilli, shumica e masave kundër epidemisë në Bullgari  hiqen, të tjerat mbeten të dëshirueshme. Pas diskutimeve të gjata në nivele të ndryshme ekspertësh, vendimi i Këshillit të Ministrave anulon situatën e jashtëzakonshme të pandemisë në..

01.04.22 11:43 |

Bulgaria removes Covid-19 restrictions – the virus is still here

Bulgaria is dropping most anti-epidemic measures on April 1. Following long expert discussions, the Council of Ministers has decided to cancel the emergency epidemic situation in the country. What does that mean? Masks and physical..

01.04.22 10:31 |

Önlemler kaldırılacak, virüs kalacak

Bir Nisan’dan itibaren Bulgairstan’da Covid salgın önlemlerinin çoğu kaldırılacak, bazılarının uygulanması ise gönüllü olacak.   Uzman düzeyinde farklı tartışmalar ardından  Bakanlar Kurulu ülkedeki OHAL salgın durumunu kaldırmaya karar verdi. Bu ne..

01.04.22 06:55 |

Organizata Ndërkombëtare e Frankofonisë do të forcojë bashkëpunimin e vet me gazetarët bullgarë

Më shumë se 30 vjet Bullgaria është një anëtare e plotëvlefshme e Organizatës Ndërkombëtare të Frankofonisë (MOF). Pavarësisht nga kjo, vështirë do të gjeni një njeri të ri në ndonjë qytet, i cili t’ju udhëzojë në gjuhën franceze si të arrini deri..

31.03.22 11:45 |