Podcast en français

author: Darina Grigorova

Bulgar hekimlerinin mesleki bağımsızlığı risk altında

Ülke çapında tüm doktorlarımız, AB meslektaşlarını desteklemek adına, çalıştıkları tıbbi kurumların önünde 1 saatliğine grev yapacaklar. Doktorlar bir kez daha seslerini duyurmaya çalışacak – her Avrupa vatandaşına eşit sağlık hizmeti sunulması..

15.05.14 13:32 |

Pavarësia profesionale e mjekut bullgar është e rrezikuar

Mjekët bullgar dalin në një miting simbolik për 1 orë përpara spitaleve në shenjë të solidaritetit me kolegët e vet nga Bashkimi Evropian, në Ditën e protestës të mjekëve evropian. Kërkesat bazë të medikëve janë për sigurimin e mjeteve për garantimin e..

15.05.14 13:14 |

Gjellë me mish qengji për Ditën e Shën Gjergjit

“Një ditë e bukur është Pashka, por një ditë edhe më e bukur është dita e Shën Gjergjit” – në këtë mënyrë bullgarët shprehin qëndrimin e vet ndaj festës së dashur pranverore të Shën Gjergjit, të konsideruar si përkrahës të barinjve dhe të kopeve. Dhe në..

06.05.14 09:00 |

Gergövden Bayramına özel kuzu yemekleri

Bulgarların, çoban ve hayvan sürülerinin koruyucusu kabul ettikleri Aziz Georgi’ye saygılarını “Güzel gün Velikden (Paskalya), daha güzel ise Gergövden” sözleriyle ifade ediyorlar. Eğer Velikden (Paskalya Yortusunda ) sofrada kuzu eti..

04.05.14 07:55 |

La bonne ambiance sur le lieu de travail intéresse de plus en plus d’employeurs

Des conflits se répétant sans cesse, le chef est mécontent, les employés sont écrasés par les tâches, alors que le travail n’avance toujours pas. Et si vous changez de milieu, avec l’espoir que les choses seront différentes, tôt ou tard le schéma bien..

01.05.14 09:00 |

Lamb meals for St George’s Day

“A good Easter, an even better St George’s Day”, is how Bulgarians voice their attitude towards their favorite spring feast St George’s Day. Saint George is regarded in Bulgaria as patron saint of flocks and shepherds. If lamb meat is not..

30.04.14 12:04 |

Easter – the all-conquering power of life

Light, hope, life beyond pain and suffering – that is how Bulgarians see Easter, the Christian holiday celebrating the Resurrection of Jesus Christ. This is the day when we become more kind-hearted, more generous and open our hearts to the..

21.04.14 08:00 |
Le Feu Sacré

Pâques, le triomphe de la vie

Lumière, espérance, une vie au-delà de la douleur et la souffrance - c’est ainsi que les Bulgares perçoivent la plus grande fête chrétienne - la fête de la Résurrection du Christ. C’est le jour où tous deviennent plus gentils, plus souriants et ouverts..

20.04.14 09:25 |

Paskalya Yortusu – hayatın her zaman kazanan gücü

Işık, umut, acı ve ıstırabın ötesinde hayat... İşte böyle Bulgarlar en ulu Hıristiyan bayramı olan Hz. İsa’nın Dirilişi Günü’nü algılıyor. Bu gün, herkesin daha iyi, daha güler yüzlü ve yeni hayat için canlanan doğanın fışkırdadığı sevgiye daha..

20.04.14 09:10 |
Zjarri hyjnor

Pashkët – forcat mbizotëruese të jetës

Dritë, shpresë, jetë përtej dhimbjes dhe vuajtjes – kështu bullgarët e kupton festën më të madhe të krishterë – Pashkët. Kjo është dita, në të cilën që të gjithë bëhen më të mirë, më të qeshur dhe të hapur për dashurinë e përgjithshme e cila sikur..

20.04.14 08:00 |