Програмна схема


Програмна схема

04 декември 2023, понеделник

00:00
Нощен осведомителен бюлетин
01:00
Новини
02:00
Новини
03:00
Новини
03:10
Художествена музика
04:00
Новини
05:00
Новини
06:00
Новини
06:30
Кратки новини
07:00
Сутрешен осведомителен бюлетин
08:00
Новини
08:30
Кратки новини
09:00
Новини
10:00
Новини
10:30
Кратки новини
11:00
Новини
11:30
Кратки новини
12:00
Обеден осведомителен бюлетин
12:20
12+3
13:00
Новини
13:05
12+3
13:30
Кратки новини
13:32
12+3
14:00
Новини
14:05
12+3
14:30
Кратки новини
14:32
12+3
15:00
Новини
15:10
БНР ТОП 20
16:00
Новини
16:30
Кратки новини
17:00
Новини
17:30
Кратки новини
18:00
Вечерен осведомителен бюлетин
18:30
Концерт
19:00
Новини
20:00
Новини
21:00
Новини
22:00
Новини
23:00
Новини

05 декември 2023, вторник

00:00
Нощен осведомителен бюлетин
01:00
Новини
02:00
Новини
03:00
Новини
03:05
Концерт
04:00
Новини
04:05
По първи петли
05:00
Новини
05:05
По първи петли
06:00
Новини
06:30
Кратки новини
07:00
Сутрешен осведомителен бюлетин
08:00
Новини
08:30
Кратки новини
09:00
Новини
10:00
Новини
10:30
Кратки новини
11:00
Новини
11:30
Кратки новини
12:00
Обеден осведомителен бюлетин
12:20
12+3
13:00
Новини
13:05
12+3
13:30
Кратки новини
13:32
12+3
14:00
Новини
14:05
12+3
14:30
Кратки новини
14:32
12+3
15:00
Новини
16:00
Новини
16:30
Кратки новини
17:00
Новини
17:30
Кратки новини
18:00
Вечерен осведомителен бюлетин
18:30
Концерт
19:00
Новини
20:00
Новини
21:00
Новини
22:00
Новини
23:00
Новини

06 декември 2023, сряда

00:00
Нощен осведомителен бюлетин
01:00
Новини
02:00
Новини
03:00
Новини
04:00
Новини
05:00
Новини
06:00
Новини
06:30
Новини
07:00
Сутрешен осведомителен бюлетин
08:00
Новини
08:30
Кратки новини
09:00
Новини
09:30
Кратки новини
10:00
Новини
10:30
Кратки новини
11:00
Новини
11:30
Кратки новини
12:00
Обеден осведомителен бюлетин
12:22
12+3
13:00
Новини
13:05
12+3
13:30
Кратки новини
13:31
12+3
14:00
Новини
14:05
12+3
14:30
Кратки новини
14:31
12+3
15:00
Новини
16:00
Новини
16:30
Кратки новини
17:00
Новини
17:30
Кратки новини
18:00
Новинарски час
19:00
Вечерен осведомителен бюлетин
20:00
Новини
21:00
Новини
22:00
Новини
23:00
Новини

07 декември 2023, четвъртък

00:00
Нощен осведомителен бюлетин
01:00
Новини
02:00
Новини
03:00
Новини
03:04
Художествена музика
04:00
Новини
05:00
Новини
06:00
Новини
06:30
Кратки новини
07:00
Сутрешен осведомителен бюлетин
08:00
Новини
08:30
Кратки новини
09:00
Новини
10:00
Новини
10:30
Кратки новини
11:00
Новини
11:30
Кратки новини
12:00
Обеден осведомителен бюлетин
12:22
12+3
13:00
Новини
13:05
12+3
13:30
Кратки новини
13:32
12+3
14:00
Новини
14:05
12+3
14:30
Кратки новини
14:32
12+3
15:00
Новини
16:00
Новини
16:30
Кратки новини
17:00
Новини
17:30
Кратки новини
18:00
Вечерен осведомителен бюлетин
18:30
Концерт
19:00
Новини
19:05
Футбол България -Унгария
20:00
Новини
20:05
Футбол България -Унгария
21:00
Новини
22:00
Новини
22:05
Изотопия
23:00
Новини

08 декември 2023, петък

00:00
Нощен осведомителен бюлетин
01:00
Новини
02:00
Новини
03:00
Новини
03:04
Художествена музика
04:00
Новини
05:00
Новини
06:00
Новини
06:04
Концерт
06:30
Кратки новини
06:33
Концерт
07:00
Сутрешен осведомителен бюлетин
08:00
Новини
09:00
Новини
10:00
Новини
11:00
Новини
11:05
Концерт
12:00
Обеден осведомителен бюлетин
13:00
Новини
14:00
Новини
15:00
Новини
16:00
Новини
17:00
Новини
18:00
Вечерен осведомителен бюлетин
19:00
Новини
20:00
Новини
21:00
Новини
22:00
Новини
23:00
Новини

09 декември 2023, събота

00:00
Нощен осведомителен бюлетин
01:00
Новини
02:00
Новини
03:00
Новини
03:05
Концерт
04:00
Новини
05:00
Новини
06:00
Новини
06:30
Кратки новини
07:00
Сутрешен осведомителен бюлетин
08:00
Новини
09:00
Новини
10:00
Новини
11:00
Новини
12:00
Обеден осведомителен бюлетин
13:00
Новини
14:00
Новини
15:00
Новини
16:00
Новини
17:00
Новини
18:00
Вечерен осведомителен бюлетин
19:00
Новини
20:00
Новини
21:00
Новини
22:00
Новини
23:00
Новини

10 декември 2023, неделя

00:00
Нощен осведомителен бюлетин
01:00
Новини
02:00
Новини
03:00
Новини
03:05
Концерт
04:00
Новини
04:05
Концерт
05:00
Новини
06:00
Новини
06:30
Новини и преглед на печата
07:00
Сутрешен осведомителен бюлетин
08:00
Новини
09:00
Новини
12:00
Обеден осведомителен бюлетин
13:00
Новини
14:00
Новини
14:05
Двуглас
15:00
Новини
15:05
Двуглас
16:00
Новини
17:00
Новини
18:00
Вечерен осведомителен бюлетин
19:00
Новини
20:00
Новини
21:00
Новини
22:00
Новини
22:05
Оазис
23:00
Новини