author: Марта Младенова - БНР

Борбата с прането на пари - в България и в Европа

Законът за мерките срещу изпирането на пари предизвика протести на адвокатската колегия. Юристите се опасяват, че правото им да пазят адвокатска тайна може да бъде нарушено със спорните текстове в закона. Казусът съвпада с един от най-големите банкови..

25.02.19 07:30 |

Латвийският опит в еврозоната - уроци и поуки за България

Около половин година остава, докато България получи отговор дали е готова да се присъедини към единния банков надзорен механизъм на еврозоната и обменно - валутния механизъм ERM II, известен у нас като "чакалнята" за еврозоната. Еврокомисарят по..

07.01.19 07:20 |

От днес пускат в обращение нова столевка с модерни защити

От днес в обращение е нова банкнота с номинал 100 лева. Тя ще бъде валидна заедно със старата, чиято емисия е от 2003 г. От БНБ съобщават, че пускането на новата серия се налага с цел осъвременяване на защитните знаци и с новата столевка ще..

28.12.18 10:42 |