Резултати : автор Теодор Иванов

Организационно учене

Организациите са като живи системи, за да бъдат успешни трябва да учат постоянно – това ги прави адаптивни, по-смислени и по-човешки - казва един от организаторите на международната годишна конференция на Глобалната организация на обществата за..

19.05.16 11:40 | България
Фотоколаж: Теодор Иванов

Епизод 17: VOX HUMANA

Въпрос: Човешкият глас (в радиото) е... Възможности: а) телесна особеност? б) метафизична „магия”? Отговори: а) Телесно човешкият глас се получава от работа в три етапа, три елемента - белите дробове, гласните струни в ларинкса и артикулационните..

16.05.16 10:30 | Култура

Радиоенциклопедия „Етика и наука”: Отвъд хоризонта - ние и безкраят

Ако физическите ограничения в развитието на цивилизацията досега са предпоставяли невъзможността за преодоляване на ултимативното препятствие - напускането на Земята, то мечтите на хората винаги са били насочени „нагоре”, към необятността на звездното..

28.04.16 10:30 | Култура
Фотоколаж: Теодор Иванов

Епизод 14: Българският глас - продължение

Българският глас в ролята на посредник. Българският глас в ролята на инструмент за комуникация. Радиото е най-големият цивилизационен елемент , казва Петър Увалиев, който се определя самия себе си като професионален българин и главното измерение на това..

25.04.16 10:30 | Култура
Замърсяване на въздуха в Пекин, Китай.

Радиоенциклопедия „Етика и наука“: Човек и природа – взаимна връзка

След Индустриалната революция цивилизацията започва все по-умело, но и деструктивно, да експлоатира природата около себе си. Въпреки научните достижения за консервация и употребата на възобновяеми енергийни източници, няма световен консенсус за нуждата от..

21.04.16 09:25 | България

Епизод 13: Българският глас

Гласовете преодоляват пространства. Българският глас, чут по радиото, преодолява разстояния и не е затворен единствено в хронотопа на България. Радиото като феномен довежда до втори феномен - културологична взаимопроницаемост, медиен интерес към друга..

18.04.16 10:30 | Култура
Хуманоиден робот (вляво) посреща клиенти в универсален магазин в Токио.

Радиоенциклопедия „Етика и наука“: Духът в обвивката – възможен ли е разум, независим от носителя

Какво представлява човешкият разум? Въпроса на хилядолетия философски търсения ще погледнем през бурния технологичен прогрес от последните десетилетия. Мисленето за човек биологически често е противостоящо на виждането за една цялост – връзката „тяло-разум“,..

14.04.16 09:05 | България
Илюстрация: Теодор Иванов

Епизод 12: Стълба към небето

Стълба, стъпала, изкачване, движение. Изкачване на стълби като аеробно упражнение - упражнение на тялото. Стълба към небето - сладък десерт, упражняващ синтеза на рецепторите за вкуса към изтънченост. И другата стълба - творческата, изкачването на която..

11.04.16 10:30 | Култура

Радиоенциклопедия „Етика и наука“: Човешкото тяло – инструмент или същност

Концепцията за етическите категории съпровожда човешката цивилизация от самото й начало. Обяснението на света за човек винаги е минавало чрез намиране на път между крайностите на моралните категории Добро и Зло. Взаимоотношенията човек – технологии стават..

07.04.16 09:10 | България
Фотоколаж: Теодор Иванов

Епизод 10: Сегашно продължително време

Историята на Радиото за Радиото в собствения му ефир продължава в 10-и епизод, както продължават в настоящето и разказите на героите в него, започнали далеч по-рано. Последните 20 години? Години на промени, проблеми, протести. Но и години на позитивни..

28.03.16 10:30 | Култура