За думите

вторник, от 15.30 до 17.00 часа

Предаването търси баланса между познанието и забавлението, между пуристичните нагласи на част от аудиторията и приемането на естествения развой на езика. Намира го като говори за езика ни пристрастно, но не патетично, популярно, но не популистки, познавателно, но не назидателно. „За думите” не е курс по български език и не се бори за чистотата на българския език. „За думите” е разговор за езика/езиците, за българския език, за речта на различните хора, поколения и групи, които говорят български. Това, за което се борим, е добрият вкус, мярката и себеуважението, част от което е и уважението към езика, чрез който общуваме и се изразяваме.
Гости и „съавтори“ на предаването са най-добрите езиковеди от Института за български език при БАН, от Софийския университет "Св. Климент Охридски" и другите университети в страната, изявени български творци, учители, студенти, ученици и слушатели.
Награда „Сирак Скитник“ през 2014 година. Предаването няма аналог в националния ефир като запазена територия на траен интерес към темата за езика изобщо и българския език и реч.

Екип на предаването: Венета Гаврилова, Зорка Мирчева
Връзка с екипа: тел. 02 987 50 36 и zadumite@bnr.bg

Публикации

Чуйте коментара на проф. Светла Коева, директор на Института за български език.

Българският език – застрашен от дигитална смърт?

Ще посрещнем Европейския ден на езиците, който се отбелязва на 26 септември с тревожно звучащата констатация, че родният ни език е с висок риск от дигитална смърт. Показват го изследванията на водещи европейски експерти в сферата на езиковите технологии от..

публикувано на 25.09.12 в 15:00

Името на бащата

ftp://files.bnr.bg/HristoBotev/Poznanie/120925_Za_Dumite.mp3 • Не са ли излишни бащините имена, щом като не фигурират в повечето именни традиции по света. Защо все повече български родители спестяват наставките –ов и –ев в бащиното име на детето и така то по..

публикувано на 20.09.12 в 14:57

Подмолните думи

ftp://files.bnr.bg/HristoBotev/Poznanie/120918_Za dumite.mp3 • Защо човек или група хора могат да се почувстват засегнати, когато ги наречем с думи, които на пръв поглед не са обидни. Иначе казано, защо циганите се обиждат от името „циганин”,..

публикувано на 14.09.12 в 07:12

Корективен речник на българския език

ftp://files.bnr.bg/HristoBotev/Poznanie/120904_Za dumite.mp3 • Любителите на точността трябва да са много доволни от появата на подобно четиво. В езика ни неизбежно присъстват доста чужди думи, които обаче често пишем и изговаряме по начин, който силно се..

публикувано на 04.09.12 в 14:02

Българският език в училище

ftp://files.bnr.bg/HristoBotev/Poznanie/120911_Za dumite.mp3 • Къде, ако не в училище децата от различни социални, културни, териториални, етнически среди ще усвоят книжовното слово, ще преодолеят изоставането и различията, ще добият умения за изразяване и..

публикувано на 04.09.12 в 12:51
В най-големия университет в европейската част на Република Турция - Тракийския университет в Одрин, се изучава и български език.

В Одрин учат български език

ftp://files.bnr.bg/HristoBotev/Poznanie/120828_Za_dumite.mp3 • Българският се оказва предпочитан сред балканските езици, изучавани в Тракийския университет в Одрин. Какви младежи и с какви житейски намерения се захващат с усвояването на нашата реч узнаваме..

публикувано на 24.08.12 в 07:34
Гюзлюми, катми - все вкусни български закуски, ето и рецепта за една от тях - гюзлюми

Гордо ли звучи думата „българин” на френски

ftp://files.bnr.bg/HristoBotev/Poznanie/120821_Za dumite.mp3 • Във френския език, както и в езиците на близки и далечни нам народи, името на нашата народност се е появило отдавна заедно с представата за българите, създадена при определени обстоятелства и от..

публикувано на 16.08.12 в 12:16

„Фнимание, вратите се затварят” или реч като за пред публика

ftp://files.bnr.bg/HristoBotev/Poznanie/120814_Za dumite.mp3 • Публичната реч е нещо твърде обширно, но явно може да се сведе и до неколкодневен курс, след преминаването на който те уверяват, че вече си изпечен майстор на словото. Да се опитаме да сложим..

публикувано на 10.08.12 в 07:43

Българският език отвъд южната ни граница

ftp://files.bnr.bg/HristoBotev/Poznanie/120807_Za dumite.mp3 • Къде и от колко хора се говори български език на юг от днешната ни южна граница. Какво е характерно за говора. Променя ли се той и има ли бъдеще. Разговаряме с доц. Георги Митринов от Института..

публикувано на 02.08.12 в 08:25

Етимология на роднинството или чия е кръвта на свекървата

ftp://files.bnr.bg/HristoBotev/Poznanie/120703_Za dumite.mp3 ● Нищо вампирско, от най-законна любознателност искаме да знаем наистина ли думата „свекърва” идва от „своя кръв”, дали зълвите несправедливо се свързват с определението „зла” и още ред подробности..

публикувано на 29.06.12 в 10:23