За думите

вторник, от 15.30 до 17.00 часа

Предаването търси баланса между познанието и забавлението, между пуристичните нагласи на част от аудиторията и приемането на естествения развой на езика. Намира го като говори за езика ни пристрастно, но не патетично, популярно, но не популистки, познавателно, но не назидателно. „За думите” не е курс по български език и не се бори за чистотата на българския език. „За думите” е разговор за езика/езиците, за българския език, за речта на различните хора, поколения и групи, които говорят български. Това, за което се борим, е добрият вкус, мярката и себеуважението, част от което е и уважението към езика, чрез който общуваме и се изразяваме.
Гости и „съавтори“ на предаването са най-добрите езиковеди от Института за български език при БАН, от Софийския университет "Св. Климент Охридски" и другите университети в страната, изявени български творци, учители, студенти, ученици и слушатели.
Награда „Сирак Скитник“ през 2014 година. Предаването няма аналог в националния ефир като запазена територия на траен интерес към темата за езика изобщо и българския език и реч.

Екип на предаването: Венета Гаврилова, Зорка Мирчева
Връзка с екипа: тел. 02 987 50 36 и zadumite@bnr.bg

Публикации

Езиковата култура в интернет

ftp://files.bnr.bg/HristoBotev/Poznanie/110405_Za dumite.mp3 Колкото и да е странно, добрата книжовна реч има много привърженици сред общуващите в интернет. Друг е въпросът кой какво влага в това понятие. Пресилено ли е да се твърди, че в мрежата царува..

публикувано на 04.04.11 в 13:57

Да/не на клишетата

ftp://files.bnr.bg/HristoBotev/Poznanie/110322_Klisheta.mp3 Кой не е казал лоша дума за клишетата, но пък и кой не ги употребява. Сигурно служат за нещо - за какво точно?! Впрочем, какво е клише. Как се създават клишетата и от какво са направени. Колко..

публикувано на 17.03.11 в 14:39

„Чинка каза на стринка, че калеко пристига с влака”

ftp://files.bnr.bg/HristoBotev/Poznanie/110308_Za dumite.mp3 Българският език притежава изключително богата система от роднински имена. Тя обаче е свързана с бит, култура и отношения, които са минало за повечето съвременни българи, особено за живеещите в..

публикувано на 28.02.11 в 14:54

Евала, бате, или как да похвалиш на български език

ftp://files.bnr.bg/HristoBotev/Poznanie/110222_Za dumite.mp3 Имаме ли родни думи за похвала и кога ги употребяваме. Обичаме ли да хвалим и умеем ли да го правим. Каква е разликата между комплимент и похвала. Какви са първоначалните значения и произхода на..

публикувано на 18.02.11 в 08:58

За екането, мекането и нЕкои подобни

ftp://files.bnr.bg/HristoBotev/Poznanie/110208_za_dumite_zvuk.mp3 „Говора, мисла, правиме, носиме, станАх, излезнАх” - когато чуем глаголите, изговорени по този начин, се дразним, което не значи, че не ни се случва да ги произнесем тъкмо така. Тези..

публикувано на 04.02.11 в 10:14

Политическа реч пролет/лято 2011

ftp://files.bnr.bg/HristoBotev/Poznanie/110125_Rech 2011.mp3 За модните тенденции в говора на политиците, за стила, грешките, любимите похвати и очакванията на публиката ще разговаряме със студенти от Центъра за анализ на политическата и журналистическата..

публикувано на 21.01.11 в 15:05

От Иван до Тарзан, от Марина до Ваксина

ftp://files.bnr.bg/HristoBotev/Poznanie/110111_Za dumite.mp3 Имената на днешните българи представляват странна смесица, родена от традиции, модни увлечения, амбиции, случайни хрумвания и неграмотност. Да си припомним за какво служи името, да знаем как да..

публикувано на 07.01.11 в 08:35
Деца, които изучават майчиния си български език в училище „България” и Школата за български език, традиции и изкуство „Аз съм българче” в Мичиган.

Да научиш езика на мама

ftp://files.bnr.bg/HristoBotev/Poznanie/101228Za_dumite.mp3 Как малките българчета, родени или отрано попаднали в чуждоезикова среда или децата от смесени бракове да научат родния български език. С това предизвикателство се сблъскват все повече семейства...

публикувано на 22.12.10 в 11:57

Имената на празника

ftp://files.bnr.bg/HristoBotev/Poznanie/101214_Za dumite.mp3 Безкрайните празници около Коледа имат безкрайно разнообразни народни наименования. Имената крият вярвания и представи за света и живота, които ако и да не споделяме, предаваме на децата си чрез..

публикувано на 11.12.10 в 08:20
Програмата SpeechLab дава възможност на хора с нарушено зрение да работят на компютър, но съществува необходимост от аналогична програма и за мобилните телефони.

Да “виждаш” чрез българския език

ftp://files.bnr.bg/HristoBotev/Poznanie/101130_Za dumite.mp3 Хората с нарушено зрение се нуждаят от български говор за мобилните си телефони – разговор с Гюнер Мехмед. Впрочем, защо не казваме “слепи хора”, а “хора с нарушено зрение” – за деликатността,..

публикувано на 26.11.10 в 07:46