Тарифите на БНР - Радио Кърджали, темите и датите за провеждане на диспутите , както и още информация за отразяване на кампанията за избор на 49 Народно събрание на  02.04.2023г.,  можете да свалите  тук

ТАРИФИ   ДИСПУТИ        ФОРМИ     ОБРАЗЕЦ - ЗАЯВКА    ОБРАЗЕЦ - ДОГОВОР      ДЕКЛАРАЦИЯ - СТРИЙМ    СПОРАЗУМЕНИЕ        


За контакти: 

гр. Кърджали

Пощенски код: 6600

Адрес: бул. "България" 74

е-поща: radio.kj [ at ]  bnr.bg

Ефирен телефон
0361 224 70

Редакция
0361 224 78

Реклама
е-поща:  tinka.georgieva [ at ]  bnr.bg 
0361 224 89

Ръководство
Директор: Красимир Ангелов 
Главен счетоводител: Тинка Георгиева
Главен инженер: инж. Васил Тодоров