40 хиляди чувала и 80 хиляди ръкавици осигури МОСВ за акцията "Да почистим България"

Министерството на околната среда и водите  е традиционен участник и партньор в организирането и провеждането на екологичната инициатива  „Да изчистим България заeдно“.  Чрез Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда са осигурени 40 000 чувала и 80 000 броя ръкавици, както и ваучери за гориво за транспортирането на събраните отпадъци. Общата стойност на закупените материали и ваучери е близо 53 000 лв, каза за радио Кърджали Марияна Йорданова от регионалната инспекция по околната среда и водите в Хасково. Целта е да се изчистят всички онези пространства в населените места, до които не са успели да стигнат общинските фирми, коментира тя.
Както и в предишни години, събраните отпадъци ще се депонират на съществуващите общински и регионални депа. В деня на есенното почистване- 16 септември, експертите от регионалните екоинспекции и Министерството на околната среда и водите   ще обобщят данни за количеството събрани и депонирани отпадъци.