Тридневни проверки на РИОСВ не откриха замърсителя на Водното огледало

Три дни специалисти от РИОСВ-Хасково търсят източника, който замърсява водите на Водното огледало в района на въжения мост в Кърджали. Те са пристигнали в Кърджали след серия от сигнали на граждани, подадени в петък, събота и неделя. Не за първи жителите на блоковете около Въжения мост забелязват големи кафяви петна във водите близо до брега. Хасковската група се придружава от местни експерти на фирма ВиК. За съжаление не е открит замърсител, изхвърлящ нефтени продукти- Ето какво каза Мариана Колева от Дирекция "Води" на РИОСВ-Хасково:

Мариана Колева:Нищо конкретно не можахме да открием. Имаше нефтопродукти по повърхността в някои участъци, близо до Въжения мост. Навсякъде, където обикаляхме, отваряхме шахти, ходихте там, където заустват тръби, но не можахме да видим източник на замърсяване.