Сред градовете от този мащаб е в топ 3 по благоустройство

Мирослав Янчев: По-красив град от Златоград няма

Мирослав Янчев
Снимка: Валентина Иванова


Кметът Мирослав Янчев смята, че 2019 година е била успешна за община Златоград. Градът се нарежда в топ 3 по благоустройство сред населните места от този размер. Той вече е доказана туристическа дестинация и това задължава администрацията да работи още по-усилено през следващата 2020 година. С какви чувства прекрачва прага на новата година кметът на Златоград Мирослав Янчев, чуйте го:

Мирослав Янчев: Смятам, че сред градовете от такъв тип Златоград  се нарежда в топ 3 като един от най-красивите градове. Нашите усилия бяха подчинени на това градът ни да е чист, красив, светъл, за да може да създадем условия за туризъм. Златоград е вече доказана туристическа дестинация, той е запазена марка. Това ни ангажира и ни задължава да работим още повече.
Има обективни условия за развитие на СПА туризъм в Златоград. Това се потвърждава и от направения сондаж в село Ерма река, където водата е с температура 90 градуса и дебит 26 литра в секунда. Имаме работен проект с всички необходими разрешения за строеж. Очаква ме подкрепа от правителството, тъй като това е голям проект и засяга няколко селища. За съжаление, такива проекти не се финансират от нито една оперативна програма. Време е оперативните програми да подпомагам проекти като този, подкрепящи развитието на икономиката, проекти със социален ефект, осигуряващи заетост. Такъв тип проект трябва да намерят отражение в следващия програмен период.