По шампионски прерязаха лентата на СУ "П.Р.Славейков"Днес в 12:00ч. на официална церемония бе открита реновираната сграда на СУ „П.Р. Славейков“ Кърджали. Лентата бе прерязана от кмета на общината инж. Хасан Азис, зам.-кметът инж. Катя Митовска и директора на училището Милко Багдасаров. На тържеството присъстваха и заместник-областният управител Севда Камбурова, началникът на РУО Гроздан Колев, както и общински съветници. По време на тържеството кметът връчи официално статуетката на Националната награда за Сграда на годината“, която вместо в общината ще бъде съхранявана в училището. Статуетката бе поставена на видно място на централния вход на учебното заведение.

След тържествената част в сградата на "Славейков" се осъществи и заключителната пресконференция по изпълнение не проекта  "Обновяване и реконструкция на образователни обекти в град Кърджали", който е един от трите проекта, включени в списъка с индикативни основни проекти на Инвестиционна програма за реализация на Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на Кърджали.

В резултат от изпълнението на проекта бе създадена по-функционална и по-естетическа среда за децата, учениците и персонала в учебните заведения, съобразена с условията на труд, нормите и изискванията за безопасност при организацията на възпитателно -образователния процес.

От резултатите на проекта ще се възползват над 4723 ученици, които посещават петте ремонтирани училища и 150 деца, които се обучават в детска градина "Мир" след нейното възстановяване.

Общата стойност на проекта възлиза на 13 863 049,07 лв.


Подробностите в репортажа на Ангел Шенков.


Галерия