Радио Видин: Посоките на делника: най-нови         
В ЕФИР: Куку-руку


Радио Видин: Посоките на делника: най-популярни през последните седем дни