Димитър Наумов - забравеният строител на съвременна Стара Загора

Димитър Наумов
СнимкаСъбеседник: Ваня Ценкова - РИМ - Стара Загора

Димитър Наумов е роден на 12 януари 1851г. в Стара Загора. Образованието му преминава през педагогиката на даскал Атанас Иванов в родния град и по-късно в  цариградския Робърт колеж. След това учи в земеделско училище в Чехия и в университетите в Хайделберг и Лайпциг. Участва в Освободителната война като преводач на руската армия. След освобождението Димитър Наумов е един от инициаторите за възстановяването на града и с негово съдействие в Стара Загора пристига чехът Любор Байер, който изготвя градоустройствения план.  През 1878г. той участва в Областното събрание на Източна Румелия, където представлява Стара Загора. Прочува се като оратор, когото Богориди характеризира като "Катон на Източна Румелия".Той е и главният инициатор за създаването на девическото и мъжкото училище в Стара Загора.Благодарение на образованието и интересите си в земеделието Димитър Наумов е сред основоположниците на аграрната наука в България и създател на първото специализирано училище в Садово, което разполага с опитно поле и ферми.През 1893/94 г. издава първото стойностно стопановедческо издание след Освобождението "ЗЕМЛЕДЕЛЕЦ – вестник за земеделието въобще,народната економия и самоуправа".
Умира през 1884г., когато е само на 33 години. Първият паметник на Димитър Наумов е открит през 1934г. по случай 50-тата годишнина от неговата смърт. За съжаление през 2007г.  е откраднат и е възстановен едва в началото на 2013 година. Новият паметник на Димитър Наумов е направен от Стефан Владов и Красимир Зарков. Чуйте повече в интервюто на Красимира Лекова с Ваня Ценкова от РИМ- Стара Загора. Снимка
Още от Градски легенди