Благодарност

Предаването съдържа фрагменти от Матеус Пасион на Йохан Себастиан Бах, както и „Американска песен“ на американския певец и автор Пол Саймън, написана върху един от хоралите в Матеус Пасион. Предлагаме на вниманието ви и кантата № 134 (Ein Herz, das seinen Jesum lebend weiss). Йохан Себастиан Бах създава това произведение през 1724 година в Лайпциг, където още при първата година на своето идване написва три дузини кантати, свързани с църковната служба. Основа на творбата е преработена от композитора негова секуларна, светска кантата, която е написана години по-рано в Кьотен върху думи на Кристиан Фридрих Хунолд с псевдоним „Менантес“ – поет и либретист. В Германия кантатният жанр е бил повод за различни спорове, предимно – естетически. Знае се, например, че кантатата „Господ е моят Крал“, 15 години след като е прозвучала за пръв път, вече е била демоде... Нерядко Йохан Себастиан е имал проблем и с числеността на наеманите музиканти и певци. Често пъти поради финансови съображения изпълнителите са били по-малко на брой, независимо от желанието на композитора, а най-добрите и опитни инструменталисти са имали и непосилно висока цена. При тези условия крайният резултат понякога е бил… скромен. За щастие, имаме възможност да се насладим на майсторското изпълнение на „Бах Колегиум Щутгарт“ под диригентството на Хелмут Рилинг и творбата на Йохан Себастиан Бах е представена в пълния си блясък.  Би трябвало да сме благодарни за това.

сряда, 12 април, от 1 часа

Подкасти от БНР