Нека небесата разказват

Предлагаме Ви фрагменти от продукцията Homo fugit velut umbra, „Пасакалия за живота“. Дискът съдържа пиеси на Стефано Ланди – италиански композитор и преподавател, певец, изпълнител на арфа, китара, теорба, орган. Роден е в Рим през 1587 година. Работи във Венеция и Падуа. Престоят в Северна Италия носи на Стефано Ланди познание за прогресивната Венецианска композиторска школа, чийто маниер е бил внимателно отбягван в консервативния Рим. След години се завръща във Вечния град. Въпреки че живее в несигурното време на Контрареформацията, Стефано Ланди си е позволявал волността църковните творби, които пише, да съдържат (относителна) модерност и свобода, вероятно наследени от напредничавата Венецианска школа.  Верни сме и на създалата се традиция тук редовно да звучат кантати на Йохан Себастиан Бах. Големият майстор е възприел необходимостта неделната служба да има различни творби, съобразени с различните църковни, подчинени на канона, теми и се е стремил да пише за всяка от тези недели по една кантата.

За неделната служба в църквата „Свети Николай“ Бах написва творба, която е била изпълнена на 30 май 1723 година. Но за да не остане пренебрегната съседната енория, композиторът създава друга кантата, която е била изпълнена седмица по-късно, на 6 юни в църквата „Свети Тома“. Там, където по-късно ще звучи и Баховият "Матеус Пасион". Част от текстовете в кантатата „Нека небесата разказват за Неговата слава, Глория“, BWV 76 са създадени от Йохан Себастиян Бах върху текстове – псалми на Мартин Лутер. Днес в XXI век можем да си позволим, наред с католическите творби на Стефано Ланди, да чуем произведение, което носи духа на протестантството.

Та нали всичко е създадено с искрената мисъл и чувство към Твореца!

сряда, 19 април, от 1.00 часа