Солидарна кухня помага на хората в неравностойно положение

Организатори са ''Храна, не война - София''

Солидарна кухня предоставя безплатна храна на хората в неравностойно положение всяка неделя на чешмите срещу Централните хали.

Организатори са "Храна, не война - София", като част от глобалното доброволческо движение „Food not bombs”, което стартира в САЩ още през 1980 г. Доброволците раздават безплатна храна и дрехи като форма на протест срещу войната и бедността.

Освен това, те изслушват личните истории на нуждаещите се и ги публикуват на страницата си в интернет, за да достигнат до колкото може повече хора. Още за инициативата, чуйте от Иван Илиев от „Храна, не война, София“.

Още от Добър вечер, София