Общ регламент за защита на личните данни ще ограничи злоупотребите

Репортаж на Антония Попова

Общ регламент за защита на личните данни влиза в сила от 25 май 2018 година на територията на целия Европейски съюз.

Основната цел на регламента е да се ограничи неправомерното използване на лични данни и изтичането им. Българският евродепутат Емил Радев подчерта, че той включва набор от правила, уреждащи сигурността и управлението на лични данни на клиентите и служителите.

Договореният текст разширява значително обхвата на регламента спрямо директивата относно организациите, които са засегнати от правилата за защита на личните данни. С регламента ще се прилага за обработване на лични данни в контекста на действия на обработвателя на данни, независимо дали обработването се случва в ЕС или не..

Регламентът ще изисква преди даване на съгласие субектите на данни винаги да бъдат информирани за правото си да прекратят това съгласие.

Новият текст предвижда всеки, който е под 16 години да получи родителско съгласие преди да използва услуги като фейсбук. Освен, ако държавите членки, не понижат възрастовата граница на 13 години, обясни Радев.

Задължителната информация, която трябва да бъде предоставена на субектите на данни ще е подробна.

Трябва да получават обяснения за различните права, които имат по отношение на данните право на заличаване, коригиране и обезщетяване. Всички фирми и държавни органи трябва да имат задължително длъжностно лице за защита на данните, разясни Емил Радев.

Санкциите при неспазване на регламента са сериозни.

На компаниите могат да се налагат санкции от надзорните органи – например глоби до 20 милиона евро – с максимален размер от 4% от годишния оборот в световен мащаб на корпорацията.

Как ще се отрази въвеждането на регламента на България?

Това ще бъде затруднение на бизнеса първоначално, но пък ще е гаранция за всички граждани, чийто лични данни се ползват и събират, че те ще бъдат използвани правомерно, че няма да се злоупотребява с тях. И разбира се – правото им на защита при неправомерно използване на тези данни, включително и получаване на финансови компенсации. Тук се урежда и колективния иск.

Въвеждането на регламента ще пресече ли някои порочни практики за неправомерно използване на лични данни, включително и от финансови институции в България?

Аз се надявам, че с влизането в сила на регламента, такива лоши практики, както и предоставянето на трети лица на лични данни, събирани от дадена корпорация, ще бъде преустановено. Защото и в момента виждаме как някои организации предоставят на колекторски фирми непогасени вземания и предоставят пълния пакет лични данни на клиентите си, което е недопустимо, допълни още Радев. 

Предстои да бъде създаден европейски съвет за защита на данните.


Още от На опера в събота