Учители на международна среща

Средното училище „Христо Ботев“ в Кубрат бе домакин на международна среща на учители от Гърция, Кипър, Италия, Турция, Румъния, Полша и Испания. Тя е част от проект по програмата "Еразъм+". Участниците обсъдиха въпроси, свързани с методиката на обучението по различни предмети на ученици на възраст 7 - 14 години. През последните месеци във всяко от партньорските училища се провежда проучване и включване в обучението на разнообразни игри, които да стимулират както интереса, така и креативността на младежите. На срещата в Кубрат всяко училище сподели добри практики от прилагането на проучените игри и методики в обучението. За целите на проекта са създадени уебсайт и блог за популяризиране на работата на учителите и постиженията на учениците. Днес гостите се срещнаха и с кмета на Кубрат Алкин Неби.