По-малко нощни смени, по-висока ставка за нощния труд- възможно ли е това?

''Актуално'' в ''Посоките на делника'', 7 май 2018 г.
В цялата страна КТ "Подкрепа" провежда кампания "За достойни условия и заплащане на нощния труд". По места се събират и подписи в подкрепа на исканите от синдиката промени. Една от тях е да се повиши заплащането на нощния труд- от 25 стотинки на час, както е в момента, да стане не по-малко от 0.5 процента от минималната работна заплата за един час нощен труд..

"Вече са събрани няколко десетки хиляди подписа. Не сме сложили ограничения във времето, защото искаме да съберем по- голяма бройка, за да внесем нещата в Националния съвет за тристранно сътрудничество и оттам в Министерския съвет. Да решим въпроса поне със заплащането. Но, това не засяга само заплащането, проблемите с нощния труд", каза Здравчо Здравчев, координатор на кампанията.

Кампанията на синдиката засяга и 56-часовата работна седмица, която е в нарушение на Директива на Европейския съюз, посочено в доклад на Европейската комисия от 2017 година.

Снимка"Изискването на европейската директива е 48 часа заедно с извънредния труд. Това е особено тежко при сумираното изчисляване на работното време- другият проблем, който трябва да се реши. Защото сумираното изчисляване на работното време се прилага за всички професии и икономически дейности. Докато в Директивата за работното време е указано, че то се прилага само за специфични професии- транспорт, медицина или където- в промишлеността, например, има непрекъснат технологичен процес. А при нас се прилага повсеместно. И като го свържем това със сменната работа и нощния труд, вече разбирате, че износването тука на работниците става в пъти по- голямо, отколкото е в Европейския съюз."

От синдиката искат и по-малко последователни нощни смени в седмицата- до 3. Причината е, че нощният труд е вреден за здравето, съгласно становище на Световната здравна организация. Вследствие на нарушения биологичен ритъм се повишава рискът от инсулти и инфаркти- с 40 %, нарастват рискът за развитие на диабет, за болести на репродуктивните органи.

СнимкаПромените няма да доведат до увеличение на безработицата в Северозапада, ако бъдат приети:

"За вашия регион това е един начин да се повиши заплащането", допълни Здравчо Здравчев.

400 000 души в България полагат нощен труд, посочват от КТ "Подкрепа".

"Смятаме, че е необходима промяна в трудовото законодателство. Кодексът на труда е още от средата на 80-е години, когато социално- икономическите условия в страната са били различни. Ставките за нощен труд също следва да бъдат преразгледани, но работодателите са на мнение, като цяло, че следва ставката за нощен труд да бъде съобразена с конкретния бранш, конкретното производство или предприятие", коментира Жасмина Саръиванова- експерт "Индустриални отношения" в Българската стопанска камара /БСК/.

СнимкаКонкретните ставки да бъдат в правомощията на работодателя или те да бъдат договаряни между социалните партньори на ниво колективен трудов договор в предприятието и за съответния бранш или отрасъл. За да няма големи разлики в заплащането на един и същ труд в различни региони на страната от БСК смятат:

"Поради това смятаме, че трябва да се съобразява с конкретния бранш, от който е предприятието, както и със спецификите на самото предприятие."

Размерът на заплащането на нощния труд не е променян през последните 11 години.

"Това трябва да бъде и някакъв приоритет и за самите работници, които трябва да отстояват своите права, както за условията на труд, така и за самото заплащане. След като те ходят на работа при тези условия, това означава, че са се съгласили на такива условия, за да го правят. Ако говорим за Видин, по мои данни имаме две, нека да бъдат не повече от 4-5 фирми, които работят на нощни смени. Тук изключваме бензиностанциите и някои заведения", заяви Красимир Кирилов- председател на Видинската търговско-промишлена палата.

СнимкаГоляма част от хората, които полагат нощен труд в област Видин са държавни служители:

"Това са органите на МВР, болници и т.н., което какво означава? Понеже прочетох изявленията на КТ "Подкрепа", които казват, че ще влезат едни милиони в хазната. Откъде ще влезнат тези милиони в хазната. От хазната ще влезнат в хазната ли? Не казвам, че не трябва да бъде коментиран този въпрос. Всяка такава промяна трябва да бъде направена на някаква база."

Нощен труд полагат работещите в Центровете за спешна медицинска помощ. В момента заплащането на извънредния труд се преизчислява два пъти в годината.

"Така за нас е по- икономично за Центъра. Той се плаща на 150 %, извънредният труд. Когато са национални празници, като 6 май и т.н, отработените часове по време на тези празници се заплащат на 100 %", каза директорът на Центъра за спешна медицинска помощ- Видин д-р Станислав Поломски.


Още от БНР уеб
Подкасти от БНР
/radiobulgaria/history/list ۚRrM5x 0 ]v.p]v.]v.]v.Xv.]v.Традиции-size:1ڟ[foot]v.]v.8^v.p]v.^v./radiobulgaria/traditions/listqSQ.,ժgBP_Lли^v.^v.8_v.8^v.^v./var/www/html/bnr/app/Modules/News/View/Details/partials/gallery_inner.html п\Μeܽ)елP_v.8_v._v.^v._v.35d367308d7b41296ddb6bfd159a4c618dee3112квૐ_"