Биоархитектурата в съвремието

Разговор с арх. Веселинов

Какво представлява строителството с естествени материали и можем ли да кажем, че е „Добре забравено старо“? Кои са основните предимства на естествените материали в строителството, в хармония ли са с природата и здравословната среда на живот? Всички знаем, че глината балансира влажността и температурата в помещенията и ни предпазва от алергични и ревматични заболявания. Глинените стени ни защитават от електромагнитни излъчвания три пъти по-добре от камъка и бетона. Сградите от естествени материали са „дишащи” и не позволяват образуването на плесени. Кои са старите техники на строеж, които днес заживяват втори живот чрез екологичното или „зеленото“ строителство на къщи и сгради? Какво знаем за пасивните къщи – къщите, които са  енергоспестяващи, с висока степен на жилищен комфорт при изключително ниска консумация на енергия. Как можем да постигнем хармония в дома, който обитаваме?

Повече по тези теми от арх. Веселин Веселинов, сертифициран дизайнер на Пасивни сгради към Института за Пасивни сгради в Дармщад, Германия, експерт по строителството с естествени материали.Още от Нашият ден - практично