Иновативни решения помагат в борбата с наводненията в градска среда

Зелени покриви или паркинги с локални резервоари за дъждовните води са част от мерките
Прилагането на иновативни решения, като изграждането на зелени покриви или паркинги с локални резервоари за дъждовните води, са част от мерките, които биха помогнали за справяне с наводненията в градската среда. Това казват от Българската асоциация по водите и инициират разговори с цел обмяна на опит и идеи за справяне с проблема.

През последните години бяхме свидетели на инциденти с жертви в следствие на обилните валежи. Това е и основната причина експерти от Българската асоциация по водите, МОСВ, МРРБ, Басейнови дирекции, ВиК оператори и други експерти да обсъдят актуализиране на мерките за справяне с дъждовната вода. Много повече усилия са необходими, за справяне с  проблема в градската среда, каза председателят на Българската асоциация по водите Иван Иванов. Според него обаче е необходима промяна в нормативната уредба.

В момента тече актуализация на плановете за управление на речните басейни и плановете за управление на риска от наводнения, а мерките, заложени в тях изискват големи инвестиции, каза от своя страна Красимир Живков от Министерството на околната среда и водите.
Подробности чуйте в рупортажа в звуковия файл.

Още от Ритъмът на столицата