"Новият ден" на 26 март

Как се кара мотор из градската джунгла на Варна. Огнян Атанасов, който вече трета година се придвижва из Варна на мотоциклет обяснява повече.

Нищо, че сме в пости, сладкарят Борислав Екзархов, правил десерти за цяла плеяда короновани особи от Европа и не само, ще ни въведе в света на техно-емоционална храна и на десертите. Има ли съвършен десерт очакваме да научим от него.

За обединяването на професиите кинезитерапевт и рехабилитатор настояват от Асоциацията на физиотерапевтите в България. Те се обявяват против разделението между двете професионални направления и за създаването на едини изисквания за специалистите. Олга Карова с подробностите.


Даниела Стойнова ще ни разкаже една история за доброто. Семейство, получило помощ на процедура in vitro помага на тези след него.