20 години от създаването на Обществена коалиция за здраве и Програма СИНДИ Кърджали

Проф.д-р Жени Стайкова, дмн, координатор на Програма СИНДИ

20-годишен юбилей отбелязват Обществената коалиция за здраве и Програма СИНДИ в Кърджали. Кърджали е един от двата български града, в които програмата продължава да работи, вече като общинска. Тържеството по повод празника е на 19 април, петък, в театъра. 

На 29 ноември 1996 г. в Кърджали  е учредено Сдружение „Обществена  коалиция за здраве – Кърджали“. Идеята е неправителствената организация да подпомага населението  в избора му на здравословен начин  на живот. На основата на обществения консенсус Коалицията приема принципите на програма СИНДИ на Световната здравна организация и съдейства пред държавните и общинските органи за реализиране на нейните цели и девиз: „Нашето  здраве е в нашите ръце!“

Програма СИНДИ се развива под егидата на СЗО/ЕВРО. Тя е интервенционна програма за интегрирана профилактика на хроничните неинфекциозни болести. Интегрирана, защото прилага дейности, отнасящи се до промоция на здравето, профилактика на болестите, ранна диагностика и лечение, а също и рехабилитация на заболелите. Атакува много фактори на риска  с единни  подходи с участието на  много партньори.

Коалицията се базира върху широка обществена подкрепа и в публичното пространство се представлява от изявени лекари,представители  на местната общинска и държавна власт, стопански ръководители, бизнесмени, журналисти, експерти и граждански обединения от различни  нива в обществения живот. Тя е изградена като модерен тип сдружение, чиито членове съсредоточават основно усилията си върху промоцията на здраве и профилактика на хроничните  незаразни болести. 

От 2000 г. с Решение на Общинския съвет – Кърджали Обществената коалиция за здраве  работи по Програма за интегрирана профилактика на хроничните незаразни болести в община Кърджали, базирана на принципите на програма СИНДИ на Световната здравна организация.

Проф. д-р Жени  Стайкова, дмн,  зам.-  председател на УС на ОКЗ  и Координатор на Програма СИНДИ: 

В България все още не се обръща достатъчно внимание на превантивната медицина, която трябва да бъде водеща, защото точно чрез превенцията и профилактиката се постигат повече здравни знания, повече здравна култура, които предопределят начина на живот... Последните изследвания по програмата показаха много добри резултати в Кърджали в поведението на хората за здраве... Като цяло родопчани знаят как да живеят по-здравословно, за да не се разболяват, много от тях са оставили цигарите, предпочитат вино и бира пред високоалкохолните напитки... 

Сред плюсовете и достойнствата на програма СИНДИ е участието на Обществената коалиция за здраве в три трансгранични проекта, благодарение на които са построени и големи инфраструктурни обекти, като Лабораторията по околна среда и здраве, която е единствената в България, Лабораторията по генетични изследвания за пет полово-предавани инфекции. Отделно остава като мащабно проучване изследването на статуса на детското здраве с участието на офталмолог, специалист Уши, нос, гърло и педиатър, което обхвана 700 деца от три училища.


Целия разговор на Станислава Георгиева с проф.д-р Жени Стайкова може да чуете в прикачения звуков файл


Още от Чай от мащерка