Гл. арх. Здравко Здравков: Терените в София са оскъдни

Трябва да се разреши откриване на детски градини на партерни етажи със собствен двор

Чуйте още от гл. арх. Здравко Здравков

Направление „Архитектура и градоустройство“ работи върху промени в изисквания на Наредбата за разполагане на обществени сгради, така че да се намери възможност детски градини да се изграждат на партерните нива на жилищни сгради. Това каза гл.арх. на София Здравко Здравков, който допълни, че предстои да се изменят нормативите и да се предложат промени на Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Според него това ще реши проблема с новите квартали, в които заради непроведени и изтекли по давност отчуждителни процедури, терени, определени за обществени нужди, се преотреждат в такива за жилищно строителство.

По думите на арх. Здравков със законодателните инициативи, предприети до момента вече не се издават разрешения за строеж без да са отчуждени улиците, както и не се разрешава да се въвеждат сгради в експлоатация без реализирано озеленяване, инженерна инфраструктура и довеждащи връзки.Още от Ритъмът на столицата