Съдбата на българските черкви в Беломорска Тракия

Чуйте предаването

В Беломорска Тракия след попадането под властта на Гърция и Турция остават много български черкви, построени с трудолюбивите ръце и волните пожертвувания на тамошното българско население. След бежанската вълна много от тях биват разрушени, други преобразувани в стопански постройки, трети – презастроени.

Тъкмо това кара Димитър Шалапатов, изследовател на българските следи в Беломорска Тракия, да се заеме с тяхното заснемане като фото-архив и с описанието на тяхната съдба. Ще срещнем много храмове на неговите, преустроени по гръцки маниер, и сякаш забравили за българското си минало. Но то стои и личи!

Та тъкмо в това българско минало във вид на черкви и други сакрални постройки ще се съсредоточи предаването „Премълчаната история“. Заедно с Димитър Шалапатов гост на предаването ще бъде и ученият от БАН, историкът Стоян Райчевски.
Още от Премълчаната история (1001 защо – Ефир знание)