Главният прокурор трябва да е политически независим

Интервю на Екатерина Костова с Петромир Кънчев от Правосъдие за всеки

Президентът проведе  Кръгла маса с неправителствения сектор по темата за предстоящия избор на главен прокурор, критериите и обществените  очаквания.

Коментарът е на Петромир Кънчев от Инициатива "Правосъдие за всеки". Той заяви, че заедно с другите поканени, приветстват инициативата на президента да проведе такива срещи с министъра на правосъдието, с тримата големи в съдебната власт, както и днес с неправителствените организации. Той се допитва до всички заинтересовани, преди да подпише указа за назначаване на главен прокурор, каза Кънчев.

Аз считам, че държавният глава постъпва правилно, оформяйки своето решение да подпише или отхвърли даден указ. Това е допитване по отношение на критериите, как си представя системата, един бъдещ главен прокурор. За нас е похвално, че сме питани като представители на неправителствени организации, като граждани. Това ще бъде една добра практика и при избора на други магистрати от такова ниво. Имаше представители от Асоциацията на прокурорите и на Висшия адвокатски съвет. Имахме възможност да направим изказвания, да участваме в дискусия: Какъв трябва да бъде главният прокурор?  Също се дискутираха неговите правомощия, неограничената му власт, липса на контрол върху избора и дейността на главния прокурор. Това са въпроси, които отдавна стоят в общественото пространство, още от 2015 година, когато беше конституционната реформа в глава „Съдебна власт“. Тогава фигурата на главния прокурор не беше реформирана по никакъв начин.  

Според г-н Кънчев, не е възможно в страна членка на ЕС да има длъжност, която е феодално безконтролна. Факт е, че изборът зависи от няколко човека, подчинени на главния прокурор. Той има огромни правомощия, които могат да доведат до грешки и явна несправедливост, смята той.

Тяхното предложение е да се инициира гражаданска номинация за главен прокурор, която да влезе между тримата кандидати. Да се вземе предвид желанието на гражданите за личност, която е разпознаваема, с високи професионални, морални качества и политически независима от външен натиск. Това да е фигура, избрана сред по-голям кръг магистрати, а не само от прокурорската колегия, които са били негови подчинени.

Интервюто на Екатерина Костова с Петромир Кънчев е в звуковия файл.
Още от Ден след ден