Стефан Цвайг и светът вчера и днес

Чуйте Валентин Калинов

„Човек трябваше постоянно да се подчинява на изискванията на държавата, да става плячка на най-тъпоумната политика, да се приспособява към най-фантастичните промени и колкото и ожесточено да се съпротивляваше, винаги беше прикован към общата орис; тя го повличаше със себе си непредотвратимо. Онзи, който е преминал през това време и най-вече, който е бил гонен и преследван - шансовете да си поемем дъх бяха редки – е почувствал движението на историята повече от когото и да било от предците си. Ние и днес, за кой ли път се намираме пред обрат, пред приключване и ново начало.“ Това пише в предговора си към „Светът от вчера. Спомени на един европеец“ Стефан Цвайг.
В този откъс от текста, както впрочем в много абзаци от него, можем да усетим приликите на днешното време с времето, за което разказва авторът – първата половина на XX век, с процесите – политически, обществени и културни, протичали около двете Световни войни.
Пресечните точки на света от днес и „Светът от вчера“ на Стефан Цвайг са стряскащи. В този смисъл новият превод на Даря Хараланова идва тъкмо навреме, за да ни припомни, че историята се повтаря, най-често не за добро. Повече за книгата чуйте в разговора с младия философ Валентин Калинов.