Европейски и други паралели – за културното наследство на Азербайджан – II част

Чуйте разговора с Н. Пр. г-жа Наргиз Гурбанова

Старинната част на Баку, столицата на Азербайджан, както и Националният азербайджански резерват Гобустан, отдавна са в списъка на световното и културно наследство на ЮНЕСКО. Изящните изкуства също имат своите многовековни традиции. Образци на азербайджанската средновековна живопис на миниатюрата са в ценните колекциите на големи музеи, представящи световното културно богатство. Много са творците, които са оставили следа по пътя на развитието на изобразителното изкуство на тази страна с богато културно наследство. Един от световно известните представители на азербайджанската живопис на 19 в. е Мирза Гадим Иревани. Той е художник орнаменталист и портретист, чието творчество е оказало силно влияние върху формирането на идеите на визуалното изкуство в по-късния модерен период. Едно от най-важните събития в художествения живот на Азербайджан е създаването на Музея за съвременно изкуство в Баку, който вече притежава най-богатата колекция в страната от модерна живопис и скулптурни творби. Двуетажна сграда, в която няма затворени пространства и няма конкретно определена тематична област. Идеята за архитектурната концепция на музея – залите без ъгъл, отворени проходи, наклонени стени под различен ъгъл – позволява да се създаде многоизмерен перспективен поглед към картините и е „една движеща се абстрактна структура“. За да се популяризира азербайджанското културно наследство Министерството на младежта и спорта на Азербайджан, заедно с посолството на страната в София, организират конкурс за есе на тема „Какво знаем за Азербайджан?“ В конкурса може да участват младежи от 18 до 29 години, а авторите на петте най-добри съчинения ще спечелят едноседмично пътуване до Азербайджан. Еесетата трябва да се предадени в азербайджанското посолство в София до 30 юни. А пътуването на наградените е предвидено за края на м. август, тази година.
През последните две-три години у нас бяха представени много изложби и организирани прояви, свързани с представянето на азербайджанското изкуство и култура.
В това предаване наш гост е Н. Пр. г-жа Наргиз Гурбанова, извънреден и пълномощен посланик на Република Азербайджан, с която продължаваме разговора за азербайджанското културно наследство и културния обмен между нашите две страни.


Още от Европейски паралели - за музея, за галерията