Софийският университет организира езикови курсове за младежите от българските общности в чужбина

Интервю на Таня Милушева в предаването ''Хоризонт до обед''

Голяма част от децата от български произход, които кандидатстват в нашите висши училища са изявили нееднократно проблемите си с владеенето на български език. Затова в Софийския университет "Свети Климент Охридски" се организират подготвителни курсове, каза професор Светозара Халачева от департамента по езиково обучение към университета.

"Ние предлагаме дву- или тримесечно обучение преди началото на учебната година. Това е една мярка, която се обсъди вчера на заседанието при вицепрезидента и повечето от представителите на университетите я приеха възторжено. Това от една страна, а от друга страна беше обсъдена възможността документа, който удостоверява българския произход, който е доста обтекаем, така да се каже, да бъде заменен с документа за владеене на български език за ниво Б2 издаван от нашия департамент. Както е известно владеенето на езика е един от най-сериозните маркери за съхраняване на националното самосъзнание.“

„Повечето от тях използват кирилицата. Проблемът е в характера на езика, който говорят. Това е езикът нерядко на техните баби, който се нуждае от дешифриране, от привеждане в съответствие с нормите на българския книжовен език и в този смисъл е необходим един специализиран курс по български език, който не е обичайният курс по български като втори или като чужд език, а именно насочен към тези деца от българските общности. И затова департаментът по езиково обучение е напълно готов да го реализира.“

„Самата подготовка би могла да се извършва от преподавателите по български език в училищата в чужбина. Ние имаме един огромен ресурс, огромен сайт с над 500 упражнения, текстове, диалози за слушане и така нататък. Това е сайт, създаден по един европейски проект, и всички наши ученици в чужбина, включително и тези от български произход, могат да използват тези ресурси за своята подготовка за изпита в същия този сайт се намират и примерни тестове за сертифициране на знанията. Освен всичко преподавателите от департамента са на разположение на колегите от българските училища в чужбина за допълнителна информация“, допълни професор Светозара Халачева от департамента по езиково обучение към Софийския университет „Свети Климент Охридски“.

Децата с български произход да получат образование в България е национална кауза, е заявил вицепрезидентът Илияна Йотова на среща с представители на ведомства и университети за проблемите на студентите от българските общности в чужбина

„Така наречената виза за пребиваване - получаване на временно или постоянно пребиваване, понякога им коства целия първи семестър, те трудно наваксват. Имат проблеми с  доусъвършенстването на българския език, имат донякъде проблеми с нашите консулски служби. Затова аз благодаря на всички колеги от трите министерства - на вътрешните работи, на образованието, на външно министерство, с които заедно ще направим така, че да улесним пребиваването на тези деца. Те да се чувстват добре дошли наистина в България. Най-вече ние разчитаме на един голям ресурс от тяхна страна след това да останат тук да свързват бъдещето си с България, кариерата, семейството си. Аз съм много приятно изненадана от факта, че  всички министерство подадоха ръка имат огромното желание да си свършим работата и действително да работим в полза на тези българчета," заяви Илияна Йотова.

Повече можете да чуете в звуковия файл.

Още от Хоризонт до обед