Облаци и хора в галерия "Резонанс"

Интервю на Нели Бистрашка със скулптора Снежана Симеонова

Изложбата на Снежана Симеонова „Облаци и хора“ – камък и бронз се открива в галерия "Резонанс". Тя представя цикъла са „Облаци” - символи на лекота, свобода и вечно движение и и „Смачканите хора” като тяхна противоположност, свързани с нишките на човешките копнежи по недостижими за нашето съвремие идеали.

Снежана Симеонова е автор, който парадоксално притежава по-голяма аудитория и популярност в чужбина, отколкото в собствената си страна. Основната причина за това е специфичният ѝ афинитет към реализация на монументални форми, които в България (с изключение на поръчкови паметникови реализации) са изключение. 

Така авторовото присъствие на Снежана Симеонова, което откриваме в Германия и Австралия, Китай и Южна Африка, Белгия и Нова Зеландия, Япония, Франция, Израел, Турция... очертава контурите на една своеобразна мрежа от нейни произведения, която покрива различни континенти и се вмества в разнообразни културни, художествени и пластични традиции.  В биографията на авторката се повече от 55 международни симпозиума за камък, бронз и дърво и над 20 самостоятелни изложби. 


Още от Точно днес