Разумно е да има таван на даренията за партиите

Интервю на Нели Бистрашка с Александър Стайков, изп. директор на Сдружение ''Бизнесът за Пловдив''

Депутатите са готови да отворят вратата за свободно финансиране на партиите, дори без ограничения. Темата коментира Александър Стайков, изп. директор на Сдружение „Бизнесът за Пловди“. Това е сдружение с нестопанска цел, създадено преди две години и работи за обществено благо. Има много примери в тази посока.

Според Сдружение „Бизнесът за Пловдив“ е разумно да има таван на средствата предоставени на партиите  от юридически лица. Добре е да се знае, коя корпорация, коя компания, коя фирма стои зад тях. Трябва да има информация, кои са най-големите дарители на дадена партия.  Така хората ще преценят, дали това е защита на публичен интерес, или на частен при дебат по определена тема. Така ще има доверие на бизнеса. Трябва да бъдат разписани ясни правила за контрол. За какво могат да бъдат харчени парите? Това е изключително важно!

Интервюто с Александър Стайков, изп. директор на Сдружение „Бизнесът за Пловдив“ е в звуковия файл.


Още от Точно днес