КПКОНПИ закри прибързано "Апартаментгейт"

Интервю на Емил Костов с Лора Матеева


Антикорупционната комисия не откри данни за конфликт на интереси при 11-те проверки по скандала "Апартаментгейт" . За прекратените преписки е уведомена прокуратурата, която може да протестира решенията.

За Радио Пловдив Лора Матеева, експерт от НПО  "Антикорупционен фонд"  заяви, че проверката  приключва твърде прибързано и е извършена повърхностно и формално , а разпоредбите са тясно тълкувани.

Според нея не би следвало да сме много изненадани от факта, че заключението на КПКОНПИ е точно такова  като се има предвид и предишни проверки. 

В конкретния случаи решенията изглеждат доста обемни. Първоначалното впечатление е, че те би трябвало да са подробни, проверката да е цялостта. Точно обратното  е на практика . Проверката е доста формална, доста непълна. Реално се възпроизвеждат факти, които са от значение,  но нези факти не са разгледани в тяхната взаимна връзка , а са разглеждани  изолирано.  Така че в крайна сметка, комисията прави изводи, че лицата, които заемат висши публични длъжности нямат частен интерес. Те не са свързани лица със лицата,които са им продали тези имоти - дружествата от групата Артекс и физическите лица, които са техни собственици.

Комисията не е коментирала нито произхода на средствата на лицата купувачи . Не е установено тя да е направила проверка за  произхода на тези доходи. Не е коментирана цената по сделките за имотите. Събрана е информация от обясненията на самите купувачи. Както стана ясно многократно  цената е многократно по-ниска от пазарната. Въпреки това , въпреки наличието на такива цени,  комисията е решила, че липсва свързаност между страните по сделките. Това е странна констатация, защото съгласно закона свързани лица са такива лица, с които лицето заемащо  публична длъжност се намира в икономически или политически зависимости, които пораждат основателни съмнения в неговата безпристрастност и обективност.

От решенията става ясно, че според комисията заплащането на цени по-ниски  от пазарните не е такова обстоятелство, което поставя купувача в зависимост. 

Комисията разглежда отгоре и повърхностно нещата, въпреки, че  може да изисква документи, да провери банкови разплащания, но това не е направено и няма данни от решенията  кога и как са платени сумите по договорите, коментира Матеева.

Тя допълни , че организацията  "Антикорупционен фонд"  е сезирала  НАП и вече  са образувани проверки по сигнали за укриване на доходи и данъци.

Цялото интервю може да чуете в прикачения звуков файл.

Още от Ден след ден