Фирма за тол услуги с обвинения срещу АПИ

Мартин Димитров, ИТ специалист и основател на фирмата за тол услуги
Въвеждането на тол системата създава специфичен бизнес, който ще оперира с обществен ресурс от близо 1,5 милиарда лева - постъпления от пътни такси, които ще се събират само от една фирма. Това твърди една от фирмите, опитала да сключи договор за доставка и обслужване на тол услуги. 

Фирмата твърди, че се е сблъскала с административен произвол и блокиране на конкуренцията в ущърб на потребителите. Според Мартин Димитров, ИТ специалист и основател на фирмата за тол услуги, трябва да има минимум десет доставчици на услуги за тол системата, за да няма монопол. Tой заяви, че ще сезират прокуратурата за действията на директора на Националното тол управление.
Според Агенция "Пътна инфраструктура" на дружеството, представлявано от Мартин Димитров, е предоставена цялата необходима информация за осъществяване на интерграцията, но от ответната страна не са предприети активни действия във връзка с осъществяване на реалната комуникация, за да се извърши процесът на интеграция.

Още от Трафик София