„Естетика на приложната фотография“ е новата магистърска програма на НАТФИЗ

Интервю на Светослава Кузманова с проф. д-р Емилия Стоева

„Естетика на приложната фотография“ е нова и модерна магистърска програма на обучение - два семестъра в Националната академия за театрално и филмово изкуство. Динамичното развитие на медиите вследствие на дигиталните технологии изисква и подходящо присъствие на фотографията в тях. В това са убедени преподавателите, които ще подготвят кадри в сферата на новите медии и специалисти в областта на реставрацията, консервацията, съхранението и архивирането на фотографски образи, куратори на фотографски изложби и колекции.

Студентите ще изучават фотография в съвременна визуална среда, обработка на цифров фотографски образ, фоторедактиране в средствата за масова информация, фотографска теория и критика, фотография и илюстрация, специални ефекти, анимация, цифров монтаж, смесени жанрове в комерсиалната фотография и фотографско изкуство, видеотехники, семиотика и подготовка и защита на авторски проект.

Магистърската програма е отворена и към студенти, завършили и други висши училища в страната и чужбина.

Завършилите специалността придобиват възможност за работа като експерти в сферата на аудио-визията и новите медии; специалисти в областта на реставрацията, консервацията, съхранението и архивирането на фотографски образи, куратори на фотографски изложби и колекции.

Ръководител на специалността е проф. д-р Емилия Стоева, преподавател в катедра „Филмово и телевизионно операторство и фотография“. Интервюто с нея можете да чуете в звуковия файл.


Още от 12+3